Nadgodziny w nocy - KS Service
+
KSSERVICE

Nadgodziny w nocy

Nadgodziny w nocy
31/05/2017

Nadgodziny w nocy

Praca w godzinach nocnych ustawowo wiąże się co najmniej 20% dodatku do minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca ma jednak prawo wprowadzić w przedsiębiorstwie wyższą kwotę rekompensaty za ten czas. Co jednak, jeśli praca w nocy wiąże się również z nadgodzinami?

Za przepracowane nadgodziny należy się przede wszystkim czas wolny i powinno być to rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jeśli pracodawca nie ma możliwości udzielenia dodatkowego czasu wolnego, to w tym przypadku pracobiorca otrzymuje rekompensatę pieniężną w wysokości 50% lub 100% swojego uposażenia godzinowego.

100% wypłacane jest  w przypadku, kiedy praca była wykonywana w porze nocnej. Dla osób pracujących od godziny 21:00 do 7:00 przysługuje nie tylko standardowe wynagrodzenie, ale również dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz z tytułu wykonywania obowiązków w czasie nadliczbowych.

Co istotne, nawet jeśli pracownik otrzyma czas wolny w zastępstwie dla dodatku za nadgodziny w nocy, to i tak pracodawca ma obowiązek wypłacić mu rekompensatę za pracę w nocy – w wysokości co najmniej 20% od minimalnego wynagrodzenia. Tę kwotę oblicza się dzieląc wartość minimalnego wynagrodzenia przez godziny przypadające na pracę w konkretnym, danym miesiącu. Ten wynik mnożymy przez 20.

Wypłata dodatku winna nastąpić razem z wypłatą wynagrodzenia za czas rozliczeniowy, kiedy miała miejsce dodatkowa praca w okresie nocnym.

Identyczna kwota dodatku, w wysokości 100%, należy się nie tylko za pracę nadliczbową w nocy, ale także za pełnienie obowiązków w niedzielę i w dni świąteczne. Za pracę w pozostałe dni otrzymuje się dodatek 50%.

Przeczytaj  Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki