Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem - KS Service
+
KSSERVICE

Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem

Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem
02/10/2017

Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem

Nie sposób dotrzeć na samym szczyt swoich zamierzeń, jeśli po drodze nie trafi się na mądrych ludzi, który staną się mentorami czy kapitalnych współpracowników, którzy swoją merytoryczną pomocą ułatwią ten proces. Praca zespołowa towarzyszy nam nawet wtedy, kiedy nie zaistnieje ona bezpośrednio. Walcz więc w grupie i osiągaj swoje cele!

Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów.

Andrew Carnegie

Nakłanianie menedżera, by mniej zarządzał, to jak proszenie stolarza, by wbijał mniej gwoździ.

G. Hamel

Celem organizacji jest umożliwianie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy

Peter Drucker

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi.

Albert Einstein

Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem

Jack Stack

Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę.

Woodrow Wilson

Nawet gdy na pierwszy rzut oka cel jest zbyt wysoko, iż nie da się go osiągnąć , to jeśli wyjaśni się wszystkim zaangażowanym konieczność dotarcia do niego i będzie się przy nim upierać, ogarnie ich zapal i duch wyzwania, będą pracować wspólnymi siłami i dokonają tego. 

 Ichiro Suzuki

Zdolność organizacji do uczenia się i szybkiego zastosowania teorii w praktyce jest największą przewagą konkurencyjną.

Jack Welch

Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce

Daniel Webster

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najpierw znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Robert Kiyosaki

Praca zespołowa stanowi dobrą podstawę do wyzwalania i wzmacniania działań przedsiębiorczych. Zespół jest systemem, w związku z tym podlega zasadom myślenia systemowego i uczenia systemowego. Tylko taki zbiór osób, które potrafią się uczyć i wykorzystywać informacje zwrotne, ma szanse stać się zespołem.

Przeczytaj  Rodzaje rozwiązywania umów o pracę

Stanisława Borkowska

Niewiele trendów zmian wywarło tak znaczny wpływ na stanowiska pracy, jak powszechny ruch wprowadzania zespołów. Przejście od pracy w pojedynkę do pracy zespołowej wymaga od pracowników współdziałania z innymi, dzielenia się informacjami, radzenia sobie z różnicami i odchodzenia od działania we własnym interesie na rzecz działania dla dobra zespołu.

Barbara Kożusznik