Nowe pomysły rządu dla osób zarabiających do 12.800 zł miesięcznie - KS Service
+
KSSERVICE

Nowe pomysły rządu dla osób zarabiających do 12.800 zł miesięcznie

Nowe pomysły rządu dla osób zarabiających do 12.800 zł miesięcznie
07/02/2022

Nowe pomysły rządu dla osób zarabiających do 12.800 zł miesięcznie

Na konferencji prasowej 21 stycznia 2022 roku premier Rządu RP Mateusz Morawiecki ogłosił korekty do programu zmian podatkowych pod nazwą Polski Ład, które w głównej mierze dotyczą ulgi dla klasy średniej. Skutkować to ma tym, iż nikt, kto osiąga dochody do 12.800 zł nie straci na zmianach ustaw podatkowych.

Czego dotyczą korekty Polskiego Ładu ogłoszone przez premiera Rządu RP?

Otóż ulga dla klasy średniej dotyczyć ma również:

  • emerytów, rencistów, zleceniobiorców, których przychody mieszczą się w przedziale do 12.800 zł
  • nauczycieli akademickich, którzy mają wysokie, 50%-owe koszty uzyskania przychodów
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci

Według deklaracji premiera, powyższe działania mają na celu zniwelowanie strat dla tych grup społecznych, z dochodami do 12.800 zł, jakie byłyby poniesione z uwagi na wejście w życie Polskiego Ładu, niezależnie od formy zatrudnienia czy otrzymywania świadczeń społecznych.

Premier złożył obietnicę, że rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymają pełen zwrot kwoty 1.500 zł nawet w przypadku, gdyby zapłacili niższy podatek. Mateusz Morawiecki uspokoił także wszystkie osoby zarabiające do 12.800 zł, iż nikt z tych osób nie zapłaci za 2022 rok wyższego podatku niż zapłaciłby według zasad obowiązujących w 2021 roku.

W praktyce polegać to będzie na tym, iż jeśli podatek liczony według zasad panujących w roku 2022 okazałby się wyższy, niż liczony według zasad za 2021 rok, to w rozliczeniu rocznym fiskus zwróci podatnikowi różnicę.

Jak premier tłumaczył na konferencji prasowej zasadę „złotówka za złotówkę”?

Zasada „złotówka za złotówkę” w uldze dla klasy średniej polegać będzie na tym, że jeśli podatnik przekroczy chociażby o 1 zł górny limit przychodów, nie będzie od razu musiał zwracać fiskusowi całej naliczonej przez pracodawcę preferencji.

Kiedy wejdą w życie korekty, które ogłosił premier Mateusz Morawiecki?

Z zapowiedzi premiera wynika, że korekty do Polskiego Ładu zostaną wprowadzone do obowiązującego systemu w najbliższych tygodniach, lecz na tę chwilę nikt nie wie, jak się to odbędzie, a zdaniem ekspertów, takie zmiany wymagają formy ustawowej.

Wiadomo natomiast, iż w Ministerstwie Finansów trwają już prace nad zapowiadanymi przez premiera korektami i jak tłumaczył premier, nie są przymykane oczy na potknięcia, a tryb w jakim prowadzone są prace został określony jako natychmiastowy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że korekty mają być korzystne dla podatnika, a tym samym premier podziękował za wnioski do ich wprowadzenia min. dziennikarzom i ekspertom.

Przeczytaj  Nigdy nie witaj się z przełożonym

Kto według aktualnego brzmienia Polskiego Ładu jest beneficjentem ulgi dla klasy średniej oraz jaki jest cel jej wprowadzenia?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) z ulgi dla klasy średniej korzystać mogą tylko pracownicy, a zatem osoby uzyskujące przychody:

  • ze stosunku pracy
  • ze stosunku służbowego
  • z pracy nakładczej
  • ze spółdzielczego stosunku pracy

oraz przedsiębiorcy rozliczający się z PIT według skali podatkowej.

Celem wprowadzenia ulgi dla klasy średniej jest zniwelowanie negatywnych konsekwencji likwidacji uprawnienia do odliczenia od PIT składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne. Ta preferencja będzie miała zastosowanie, jeśli przychód roczny brutto podatnika będzie w przedziale od 64.412 zł do 133.692 zł.

W praktyce pracodawcy w momencie obliczania zaliczki na podatek dochodowy biorą pod uwagę bieżący miesięczny przychód pracownika i jeśli mieści się on w 1/12 rocznego limitu, a zatem w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł, to naliczają ulgę dla klasy średniej.

Skąd wzięła się różnica w miesięcznym limicie przychodów objętych ulgą dla klasy średniej pomiędzy kwotą 11.141 zł wynikającą z przepisów, a kwotą 12.800 zł, którą wskazał premier na konferencji prasowej?

Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton wyjaśnia, że kwota wymieniona przez premiera, a zatem 12.800 zł to granica przychodu, przy której pracownik zatrudniony na jednym etacie, którego obowiązują podstawowe koszty uzyskania przychodu, nie straci na Polskim Ładzie w skali roku podatkowego.

Paradoksalnie podatnik, który osiąga miesięczny przychód pomiędzy 11.141 zł, a 12.800 zł osiągnie korzyść ze zmian wprowadzonych Polskim Ładem, natomiast zdecydowanie stratę będzie osiągać podatnik z miesięcznymi dochodami powyżej 12.800 zł.

Kwota 12.800 zł została wymieniona po raz pierwszy w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zaraz po wypłatach wynagrodzeń dla nauczycieli, policjantów i zleceniobiorców niższych niż ubiegłoroczne. Była to pierwsza podjęta próba naprawienia niefortunnych zapisów Polskiego Ładu.

Przeczytaj  Optymalizacja procesów sprzedażowych w sklepie - merchandising.

Na czym polegać będą zmiany w Polskim Ładzie odnośnie rozliczeń samotnych rodziców i jak się na to zapatrują eksperci?

Z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego wynika, iż korekta Polskiego Ładu nie ma na celu przywrócenia dotychczasowej preferencji, która polegała na możliwości dokonania rozliczenia podatkowego samotnego rodzica wspólnie z dzieckiem, ponieważ ta opcja została zlikwidowana definitywnie, a w jej miejsce wprowadzono roczny odpis 1.500 zł od podatku.

Zdaniem ekspertów, na powyższej zmianie stracą tacy samotni rodzice, których miesięczne dochody są na poziomie 8.000 zł i więcej, natomiast przy miesięcznych dochodach brutto w granicach 4.050 zł osoby samotnie wychowujące dziecko są w gorszej podatkowo sytuacji od małżeństw bezdzietnych. Zmiana zwana korektą Polskiego Ładu da możliwość otrzymania niewykorzystanej ulgi 1.500 zł tym rodzicom, którym w roku podatkowym wychodzi podatek mniejszy niż 1.500 zł, a zatem z pełnej ulgi skorzystać by nie mogli.

Jakie zmiany w Polskim Ładzie wnosić ma korekta dotycząca organizacji pożytku publicznego?

Wszystkie organizacje pożytku publicznego do końca roku 2021 miały możliwość otrzymania wsparcia z 1% podatku dochodowego, natomiast Polski Ład obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku oznacza dla nich straty oraz perspektywę zakończenia działalności. Na konferencji prasowej premier Morawiecki zapewnił, iż żadna organizacja pożytku publicznego, która przecież z wpłat 1% podatku dochodowego pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących, nie straci na zmianach podatkowych, a to oznaczać ma dopłaty Skarbu Państwa w przypadku, jeśli jakaś organizacja otrzyma w roku 2022 mniejsze wpłaty 1% niż w roku 2021. Premier dodał, że planowane są także dodatkowe wypłaty jako wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Podsumowując, zapowiedziana na konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego korekta zmian podatkowych pod łączną nazwą Polski Ład ma wnieść kilka spektakularnych zmian, od rozciągnięcia wachlarza beneficjentów ulgi dla klasy średniej na zleceniobiorców, emerytów i rencistów, a także umożliwienia otrzymania pełnej kwoty ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci zastosowanej w miejsce dotychczasowego wspólnego rozliczenia poprzez korzyść dla podatników, których dochody nie przekraczają 12.800 zł, ponieważ jeśli z obliczeń podatku zmiana przepisów wpłynie na wyższe zobowiązanie podatkowe niż liczone według zasad obowiązujących do końca 2021 roku, to fiskus tę różnicę zwróci, aż do dopłaty  różnicy wpłat z 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego. Nie są znane jednak sposoby wprowadzenia powyższych zmian, a prace nad nimi dopiero się zaczęły.