Nowy rodzaj mobbingu. W jaki sposób pracownicy dręczą pracodawcę? - KS Service
+
KSSERVICE

Nowy rodzaj mobbingu. W jaki sposób pracownicy dręczą pracodawcę?

Nowy rodzaj mobbingu. W jaki sposób pracownicy dręczą pracodawcę?
12/04/2017

Nowy rodzaj mobbingu. W jaki sposób pracownicy dręczą pracodawcę?

Prawdopodobnie słyszałeś o „mobbingu”, być może znasz znaczenie tego słowa. Pewnie kojarzysz to z zachowaniem tzw. złego szefa, który nęka swojego pracownika.  Czy wiesz, że mobbingować mogą zarówno przełożeni, jak i podwładni? Pamiętaj, że jako przełożony też możesz stać się ofiarą mobbingu. Jest to tzw. mobbing wstępujący.

Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czy jesteś narażony na stres przez swoich pracowników. Jeśli okaże się, że tak, poznasz rady, jak sobie radzić z mobbingiem. W pracy stresują Cię nie tylko pracownicy, ale też zaległe terminy czy niedokończone zadania? Poznaj 11 prostych sposobów, jak sobie radzić ze stresem.

Czym jest mobbing?

Mobbing to długotrwałe i systematyczne nękanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie i obojętności pozostałych.

Jakie są przyczyny mobbingu w relacji pracownik – przełożony?

U podłoża każdego mobbingu leży konflikt. Jjest on naturalnym elementem życia zawodowego. Jednak zwykle trwa on krótko, oczyszcza atmosferę i pomaga znaleźć nowe rozwiązania.

Problem pojawia się w momencie, gdy dochodzi do systematycznych konfliktów, ukierunkowanych na konkretną osobę.

Zastanawiasz się, kiedy możemy mówić o mobbingu?

 • Kiedy zachowanie powtarza się – nie jest jednorazowym działaniem, nieporozumieniem.
 • Kiedy sytuacja trwa przez dłuższy okres czasu. W skrajnych przypadkach nawet kilka lat.
 • Kiedy zachowanie jest świadome.
 • Kiedy działania wywołują u pracodawcy negatywne konsekwencje.

Jakimi cechami charakteryzuje się mobber w modelu wstępującym?

Ma wysoki poziom agresji i niski poziom empatii oraz tendencję do sprawowania władzy. Jest zazdrosny o osiągnięcia innych (współpracowników i przełożonych). Zazwyczaj podnosi własną wartość, poprzez wskazywanie błędów innym.

Jak możesz rozpoznać mobbing?

Mobbing przeważnie nie ma charakteru jawnej agresji, a atak prowadzony jest za pomocą manipulacji psychicznej. Ma na celu emocjonalne wyniszczenie.

Zobacz najczęstsze metody stosowanie przez pracowników – mobberów:

Przeczytaj  Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych?

Komunikacja

 • Utrudnianie przełożonemu możliwości wypowiadania się np. podczas spotkań zespołu
 • Rzucanie aluzji bez jasnego wyrażania się wprost
 • Nękanie mailowe (wysyłanie roszczeń) np. żądanie zakupu nowego drogiego laptopa, telefonu, samochodu i grożenie odejściem

Relacje

 • Unikanie rozmów z przełożonym
 • Traktowanie przełożonego jak powietrze
 • Prowadzenie rozmów z innymi pracownikami i milczenie w obecności przełożonego

Wizerunek przełożonego

 • Szerzenie plotek na temat przełożonego
 • Parodiowanie sposobu zachowania przełożonego
 • Sugerowanie choroby psychicznej przełożonego

Jakość pracy

 • Zrzucanie obowiązków na przełożonego
 • Dążenie do ponoszenia kosztów przez przełożonego np. niszczenie firmowego sprzętu lub otoczenia biurowego
 • Prowadzenie działań o podłożu seksualnym

Jakie są skutki mobbingu?

 • Konsekwencje indywidualne np. drastyczne pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Konsekwencje dla firmy np. obniżenie jakości wykonywanej pracy, spadek produktywności i zaangażowania przełożonego oraz utrata wizerunku organizacji.

Co możesz zrobić, aby zapobiec przypadkom mobbingu w Twojej firmie?

 • Ustal konstruktywne sposoby zarządzania konfliktami.
 • Przedstaw jasne i czytelne reguły przyznawania premii/awansów.
 • Przygotuj informacje dla pracowników i kadry zarządzającej zawierające listę zachowań, które można nazwać mobbingiem.
 • Wyznacz osobę, do której mogą zgłaszać się osoby, które zaobserwują nieetyczne traktowanie współpracowników lub sami są poddawani mobbingowi.
 • Wprowadź procedurę zgłaszania skarg i reagowania na nie.

Autor tekstu Aleksandra Bończewska. Jestem psychologiem i konsultantką kariery w Interviewme. Pasjonuje mnie budowanie marki osobistej. Odwiedź bloga Interviewme