Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

O czym pamiętać zatrudniając pracownika tymczasowego

O czym pamiętać zatrudniając pracownika tymczasowego

Agencja pracy tymczasowej może zatrudnić pracownika tymczasowego, a następnie skierować go do pracy – w miejsce, w którym pracodawca wyraził chęć zatrudnienia takiej osoby na określony czas. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać zatrudniając pracownika tymczasowego, a także jak wygląda rekrutacja pracowników z Ukrainy.

Podstawy prawne związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego

Zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej, na terytorium Polski, oraz zasady przekierowywania ich do pracodawców poszukujących pracowników tymczasowych regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta określa między innymi obowiązki, które spoczywają na agencji – w związku z powierzaniem pracy tymczasowej, oraz obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku – czyli pracodawcy pracownika tymczasowego. W przypadku działań nieregulowanych tą ustawą stosuje się Kodeks Pracy i pozostałe przepisy prawa pracy, które odnoszą się do pracodawcy i pracownika. Nieco inaczej wygląda natomiast rekrutacja pracowników z Ukrainy, ponieważ wiąże się z dodatkowymi formalnościami dla Agencji Pracy Tymczasowej. 

Stosunek pracodawcy do osoby zatrudnionej

Pracownik tymczasowy, w okresie wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być traktowany gorzej niż pozostałe osoby zatrudnione na takim samym, lub podobnym, stanowisku pracy. Jeśli pracodawca użytkownik naruszy tę zasadę, to pracownik tymczasowy może dochodzić od agencji pracy tymczasowej adekwatnego odszkodowania, a agencja ma wówczas prawo ubiegać się o zwrot równowartości takiego odszkodowania od pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej nie może skierować pracownika tymczasowego na dłużej niż 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy do wykonywania pracy tymczasowej w przedsiębiorstwie jednego pracodawcy użytkownika. Kiedy okres pracy tymczasowej dobiegnie końca, to pracownik tymczasowy może zostać skierowany przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania określonych czynności u tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy?

Żeby zatrudnić pracownika z Ukrainy należy przede wszystkim dopilnować zgodności w dokumentach legalizacyjnych. Rekrutacja pracowników z Ukrainy powinna zaczynać się od wydania decyzji – w oparciu o jaki rodzaj zatrudnienia będziemy aplikować osoba starająca się o pracę na terytorium Polski. Przy zatrudnianiu obcokrajowców należy pamiętać o konieczności posiadania przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obywatela Ukrainy zatrudnić można w oparciu o uproszczoną procedurę legalizacji zatrudnienia – wówczas nie zachodzi konieczność uzyskania standardowego pozwolenia na pracę. Dokument taki musi zostać złożony przez pracodawcę, lub agencję pracy tymczasowej, w Urzędzie Pracy. Na podstawie wydanego oświadczenia obywatel Ukrainy może przepracować na stanowisku tymczasowym maksymalnie 6 miesięcy – w czasie kolejnych 12 miesięcy.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://atlaswork.pl/uslugi/rekrutacja-pracownikow-z-ukrainy


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *