Odprawa pośmiertna jest świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika. Przepisy określają komu i jak wysoka suma zostanie przyznana. Ustaloną kwotę odprawy pośmiertnej dzieli się pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w sposób równy, niezależny od bliskości pokrewieństwa. Odprawa nie należy się osobie, która pozostaje ze zmarłym pracownikiem w konkubinacie. Kiedy czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce w następstwie czynności prawnej jednej lub dwóch stron stosunku pracy, za które uważa się czytaj dalej...

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych nazywamy pracę, która jest wykonywana ponad obowiązujące normy czytaj dalej...

Rzadko zdarza się, aby to pracodawca z własnej woli zdecydował się podwyższyć komuś wynagrodzenie. Z reguły, aby to osiągnąć, trzeba czytaj dalej...

Skończyłeś w końcu swój dzień w pracy. Wracasz rozanielony, ale i potwornie zmęczony. Marzysz o tym, by obejrzeć dobry film czytaj dalej...