PIP planuje kontrole w 2016 roku - KS Service
+
KSSERVICE

PIP planuje kontrole w 2016 roku

PIP planuje kontrole w 2016 roku
27/09/2016

PIP planuje kontrole w 2016 roku

Pod koniec zeszłego roku PIP przedstawiła swój program kontroli na rok 2016. Zaplanowanych zostało 80 tysięcy inspekcji.

Kontrola prawa pracy

Rewizja ma dotyczyć przede wszystkim umów cywilnoprawnych, które w przeważający sposób zawierane są zamiast umów o pracę. Kontroli podlegać będą również sprawy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, oraz kwestie związane z czasem pracy. Inspektorzy mają przyjrzeć się warunkom w miejscach pracy, gdzie panuje zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących.  Sprawdzianowi poddane zostanie przestrzeganie wchodzących na początku tego roku znowelizowanych przepisów, dotyczących umów technicznych. Celem kontroli mają stać się zwłaszcza agencje zatrudnienia. Weryfikowane zostaną przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych. Ponadto PIP ma przeprowadzić monitoring zatrudnienia pracowników z Polski i cudzoziemców pod względem legalności zatrudnienia.

Warunki pracy

Szczególnej kontroli mają podlegać  firmy różnych branż. PIP ma szczególnie brać pod uwagę ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych.  Przeprowadzone mają zostać  kontrole prawa pracy, a w tym miejsca pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Owe kontrole mają być zrealizowane przez specjalne dwuosobowe zespoły.

Jako kontynuację swoich działań PIP zamierza nieustannie prowadzić działania ukierunkowane na badanie wypadków przy pracy, analizując przyczyny i okoliczności ich zaistnienia. Inspekcja będzie przeprowadzać różnego rodzaju edukacyjne szkolenia, aby uczyć pracodawców i pracowników odpowiednich zasad i ich przestrzegania w miejscach pracy. Nadto PIP podda swoim działaniom zasady stosowania środków zapobiegawczych, sprawdzi przygotowanie pracowników do możliwości bezpiecznego wykonywania pracy w miejscach podwyższonego i wysokiego ryzyka, zwłaszcza w budownictwie.

Opracowane przy współpracy drogadoetatu.pl

Przeczytaj  Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem