Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwie - KS Service
+
KSSERVICE

Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwie

Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwie
15/11/2019

Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwie

Przyglądając się obecnej sytuacji na rynku pracy nie trudno dojść do wniosku, iż jest ona diametralnie różna od tej znanej jeszcze kilka lat temu. Zatem jeśli zarząd jakiegoś przedsiębiorstwo z jakiegokolwiek powodu aktywnie nie działał na rynku pracy i zamierza nań powrócić, mając doświadczenia sprzed kilku czy kilkunastu lat, może bardzo mocno się rozczarować.

Jak obecnie przedstawia się rynek pracy w Polsce?

Jeszcze 10 lat temu Polska była krajem z bardzo wysokim bezrobociem, dużą dostępnością wysoko wykwalifikowanych kadr i jednocześnie niskimi kosztami pracy. Zatem dla przedsiębiorców planujących działania z dużym wykorzystaniem czynnika ludzkiego, przedstawiała się jako miejsce wręcz idealne do działań rozwojowych i inwestycyjnych. Jednakże ten stan nie ma już nic wspólnego z obecną sytuacją rynku pracy w naszym kraju.

W chwili obecnej mamy do czynienia z najniższymi wskaźnikami bezrobocia od czasów transformacji ustrojowej. Dostępność kadr pracowniczych jest bardzo mocno ograniczona i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy poszukujemy wysokiej klasy specjalisty, czy też osoby do prostych prac fizycznych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku okazuje się, iż rynek pracy jest niezmiernie płytki i więcej jest ogłoszeń pracodawców poszukujących pracowników, aniżeli pracowników poszukujących pracy.

Sytuacją kadrową naszego kraju mocno polepszają w ostatnich latach cudzoziemcy, których liczba szacowana jest już obecnie na około 2 miliony pracowników. Jednakże jest to grupa zawodowa niestabilna, nierzadko przebywają oni w Polsce tylko kilka miesięcy, po czym wracają do swoich ojczystych krajów. W pozyskaniu ich na dłużej i większym związaniu z naszym krajem niewątpliwie na przeszkodzie stoją formalności administracyjne. Niestety, pomimo wielu głosów i projektów zmiany w tym zakresie, nadal problem nie został kompleksowo rozwiązany.

Kolejnym istotnym elementem polskiego rynku pracy jest wchodzący na rynek niż demograficzny, będący jednocześnie zupełnie innym pokoleniem, zwanym pokoleniem Millenialsów. Każdy przedsiębiorca, który miał już do czynienia z pracownikami z tegoż pokolenia przyznaje, iż ta zmiana pokoleniowa wiąże się niewątpliwie z dużymi ewolucjami podejścia do pracownika. To, co sprawdzało się do tej pory, okazuje się wysoce nieskuteczne w zetknięciu z tym nowym pokoleniem. Zatem pracodawcy muszą również dokonywać wręcz rewolucji w tym zakresie.

Przeczytaj  Czy praca na czarno się opłaca?

I wreszcie automatyzacja czy robotyzacja produkcji. To kolejny element rynku pracy, przed którym praktycznie żadne przedsiębiorstwo nie ucieknie. Zresztą obecna trudna sytuacja kadrowa wymusi wręcz przyspieszenie procesów w tym zakresie, gdyż braki kadrowe można niewątpliwie niwelować robotyzacją.

Jak zatem powinni postępować pracodawcy, by na tak trudnym rynku znaleźć swoje miejsce?

Zapewne nie jest to zadanie łatwe. Każde przedsiębiorstwo bowiem pragnie nie tylko utrzymywać swoją pozycję na rynku, ale przede wszystkim zwiększać swój w nim udział. Oczywiście nie uda się to wszystkim, jednak ci, którzy szybciej wytyczą nowe kierunki i dostosują się do obecnej rzeczywistości, zapewne ten cel osiągną.

Pośród pracodawców widoczne są obecne dwa istotne kierunki działania wobec pracowników. Otóż starają się oni przede wszystkim zatrzymać u siebie najlepszych specjalistów i pozyskiwać z rynku nowych. Czynią to poprzez wszelkiego rodzaju zachęty finansowe. Przy czym mowa jest tu już nie tylko o wynagrodzeniach zasadniczych, ale też i o coraz bardziej rozbudowanych systemach dodatkowych benefitów pozapłacowych.

Drugim istotnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest położenie większego nacisku na rozwój automatyzacji i robotyzacji. Pracodawcy widzą w tym procesie możliwość zastąpienia pracy ludzkiej pracą maszyn. Jednocześnie zaś dla pracowników, którzy zostają zastąpieni przez maszyny, przewiduje się możliwość przekwalifikowania i objęcia innych stanowisk, wymagających większych umiejętności i wiedzy.

Czy zatem są dziedziny, które pracodawcy pomijają, a które mogą okazać się niezbędne w dostosowywaniu się do współczesnych wymagań rynku?

Otóż okazuje się, że jest jedna dziedzina, na pewno nie do końca wykorzystana. Jest nią polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa. W dobie trudno dostępnych na rynku kadr pracowniczych, a już szczególnie wysokiej klasy specjalistów, należy przede wszystkim zadbać o to, by ciągle podnosić kwalifikacje zawodowe posiadanej już kadry. To z pewnością przełoży się na jeszcze większą identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem, a z drugiej strony wpłynie na wzrost wydajności pracy, wskutek zdobycia nowych umiejętności.

Przeczytaj  Zawód: broker edukacyjny

Warto w tym zakresie nie ograniczać się do szkoleń wewnątrz przedsiębiorstwa, tylko skorzystać z bardzo szerokiej oferty szkoleń otwartych, oferty tego typu szkoleń można znaleźć np. w portalu ze szkoleniami https://eventis.pl/ To bowiem pozwoli na poszerzenie horyzontów, jak i nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Polityka szkoleniowa ma też niebagatelne znaczenie w kwestii właściwego podejścia do pracowników z pokolenia Millenialsów. Otóż przykładają oni niezwykle dużą wagę do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji i często to właśnie oferta pracodawcy w tym zakresie potrafi przeważyć szalę na korzyść podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

I wreszcie kwestia automatyzacji i robotyzacji. Jak wiadomo, postęp technologiczny w tym zakresie jest ogromny i żaden pracodawca przed tą tematyką nie ucieknie. Zresztą, wskutek problemów kadrowych jest to swego rodzaju panaceum na brak rąk do pracy. Jednocześnie jednak każdy pracodawca winien zadbać o to, by mimo wprowadzenia automatyzacji posiadanych pracowników nie tracić, a odpowiednio wcześniej przekwalifikować, by móc z nich skorzystać na zupełnie innym etapie procesu produkcyjnego czy technologicznego. W tym zakresie właściwe podejście do szkoleń i oferowanie ich pracownikom, może przynieść same korzyści.

Podsumowując, sytuacja na rynku pracy jest taka, a nie inna i zasadniczo żaden pracodawca nie ma nią wpływu. Braki kadrowe będą raczej towarzyszyły nam w dłuższej perspektywie, szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa i takiej, a nie innej demografii. Tym bardziej zatem każdy pracodawca powinien starać się maksymalnie dobrze wykorzystać te zasoby, którymi dysponuje, jednocześnie odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy. I w tym zakresie polityka szkoleniowa jest tym elementem, który w przyszłości może zdecydować o ewentualnej przewadze konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.