Polskę zalewają zagraniczni pracownicy - KS Service
+
KSSERVICE

Polskę zalewają zagraniczni pracownicy

Polskę zalewają zagraniczni pracownicy
27/09/2016

Polskę zalewają zagraniczni pracownicy

W minionym 2015 roku odnotowano znaczny wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Tendencję wzrostową można zaobserwować z każdym kolejnym rokiem. Tylko w okresie od stycznia do października minionego roku zarejestrowano aż 720 tys. legalnie pracujących obywateli innych państw.

Imigranci ze Wschodu – sprawdź usługę rekrutacji pracowników z Ukrainy

Przeważającą liczbę cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce stanowią Ukraińcy – 97,7 % – 706,5 tys. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w tym kraju w pewien sposób zmusza obywateli Ukrainy do wyjazdu za pracą do sąsiednich krajów. W kolejności za Ukraińcami, ubiegającymi się o zatrudnienie w Polsce, są pracownicy z Mołdawii, Rosji, Białorusi, Armenii oraz Gruzji. Od 2014 roku liczba imigrantów zarobkowych wzrosła dwukrotnie.

Oblężenie stolicy

Najwięcej zezwoleń na pracę wydano w województwie mazowieckim – aż 51%. Miejscami obleganymi przez cudzoziemców była sama Warszawa, a także powiat grójecki i płoński. Najczęściej byli oni zatrudniani w rolnictwie – 38%, a w dalszej kolejności w przetwórstwie przemysłowym, w działalnościach profesjonalnych, naukowych i technicznych oraz w usługach administracyjnych i działalnościach wspierających. Znaczna część przybywających do Polski osób, zatrudniało się na stanowisku o charakterze pomocy domowej, w budownictwie, transporcie i przy wykonywaniu prac prostych. Niemniej jednak rzeczywista liczba cudzoziemców przebywających w Polsce może być inna od oficjalnej.

Nadal wakujące miejsca pracy

W okresie minionego roku powstało 601,9 tys. nowych miejsc zatrudnienia. Mikrofirmy zatrudniały dokładnie 273,3 tys. pracowników. Nie wszystkie nowo powstałe miejsca pracy zostały zapełnione pracownikami. Nieobsadzonych stanowisk pozostało ponad 15 tys., zwłaszcza w makrofirmach. Największą liczbę nowych miejsc pracy utworzono w województwie mazowieckim – 123,9 tys., w śląskim – 69,2 tys. i w wielkopolskim – 65,5 tys.

Szukasz pracy za granicą? Zobacz nasz oferty pracy za granicą

Przeczytaj  Jak wygląda sytuacja pracujących w Polsce Ukraińców