Poręczenie kredytu

Niezwykle popularne zabezpieczenie spłaty kredytu, jakim jest poręczenie, niesie za sobą szereg konsekwencji, dlatego warto podchodzić do niego poważniej niż do drobnej przysługi.

Poręczenie kredytu jest umową między poręczycielem a bankiem, na mocy którego poręczyciel staje się odpowiedzialny za zobowiązania osoby, która stara się o udzielenie kredytu w banku. Dla wierzyciela, którym jest bank, jest to zabezpieczenie przed niewypłacalnym dłużnikiem, ale dla poręczyciela spora odpowiedzialność.

Dla kogo?

Bank może wymagać od kredytobiorcy jednego lub kilku poręczycieli w przypadku, gdy jego historia kredytowa jest negatywna lub nie posiada on żadnej, ponieważ to jego pierwszy kredyt. Jest to odpowiednik zabezpieczenia w postaci hipoteki lub ubezpieczenia. Godząc się na poręczenie komuś kredytu, warto spojrzeć na ten kredyt jak na własny. Stajemy się współodpowiedzialni za spłatę kredytu i wpływa to na naszą historię kredytową.

Konsekwencje dla żyranta

Poręczyciel jest zobowiązany do zapłaty należności dłużnika, w przypadku gdy on tego nie zrobi. W momencie zaprzestania przez kredytobiorcy spłacania pożyczki, gdy zajęcie jego majątku jest niemożliwe, poręczyciel staje się dłużnikiem i tak jest traktowany przez bank.

Nawet w przypadku spłacania kredytu w terminie, sam fakt udzielenia kredytu jest odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. Do czasu spłacenia kredytu nasza zdolność kredytowa znacznie spada. Dla niektórych banków może być to tak dużym ostrzeżeniem, że nie dostaniemy kredytu.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku poręczyciela, banki będą nas traktowały jak osobę, która nie spłaciła kredytu. Ten niekorzystny i wstydliwy ślad w historii kredytowej, zabierze nam możliwość starania się o zaciągnięcie zobowiązania w przyszłości.

Zabezpieczenie

Decydując się na podpisanie umowy poręczenia, warto zawrzeć w niej kilka punktów, które będą dodatkowo nas chroniły:

- zastrzeżenie o kolejności uregulowania zaległości, gdzie bank stara się najpierw uzyskać ją od kredytobiorcy, a dopiero po tym skupia się na poręczycielu. Dzięki temu bank, przed ściągnięciem należności z pensji żyranta, zacznie od wyceny i licytacji majątku dłużnika.

- powiadomienie żyranta o niedopełnieniu spłaty należności przez dłużnika w trybie natychmiastowym, co pozwoli na szybką reakcję i uchroni nas od płacenia odsetek karnych.

- poręczenie na część kwoty, niezbędnej do uzyskania zdolności kredytowej. Możliwość ograniczona, ale w przypadku takiej szansy, warto z niej skorzystać.

- zastrzeżenie odpowiedzialności jedynie za kwotę należności kredytobiorcy, co wykluczy spłatę odsetek karnych i możliwych kosztów postępowania windykacyjnego.

- zobowiązanie do poręczenia przez dodatkową osobę, nawet gdy nie jest to wymagane przez bank. Odpowiedzialność spłaty spada na żyranta z szybszą i dogodniejszą możliwością spłaty długu.

Możliwości

Po spłaceniu długu za kredytobiorcę, mamy prawo odzyskać nasze pieniądze. Wraz z wypełnieniem obowiązku „wstępujemy w prawa wierzyciela”, czyli, zgodnie z prawem, możemy żądać od dłużnika zwrotu zapłaconej przez nas kwoty. Warto uporać się z taką sytuacją polubownie, ale w innym przypadku pomoże nam sąd i komornik.

Wycofanie się z poręczenia

Jedną możliwością zrezygnowania z umowy poręczenia jest sytuacja gdzie kredytobiorca może przedstawić instytucji inną możliwość zabezpieczenia swojego kredytu a odsetki kredytowe są spłacane w terminie.