Poręczenie kredytu - KS Service
+
KSSERVICE

Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu
17/02/2017

Poręczenie kredytu

Niezwyklepopularne zabezpieczenie spłaty kredytu, jakim jest poręczenie,niesie za sobą szereg konsekwencji, dlatego warto podchodzić doniego poważniej niż do drobnej przysługi.

Poręczeniekredytu jest umową między poręczycielem a bankiem, na mocy któregoporęczyciel staje się odpowiedzialny za zobowiązania osoby, którastara się o udzielenie kredytu w banku. Dla wierzyciela, którymjest bank, jest to zabezpieczenie przed niewypłacalnym dłużnikiem,ale dla poręczyciela spora odpowiedzialność.

Dlakogo?

Bankmoże wymagać od kredytobiorcy jednego lub kilku poręczycieli wprzypadku, gdy jego historia kredytowa jest negatywna lub nie posiadaon żadnej, ponieważ to jego pierwszy kredyt. Jest to odpowiednikzabezpieczenia w postaci hipoteki lub ubezpieczenia. Godząc się naporęczenie komuś kredytu, warto spojrzeć na ten kredyt jak nawłasny. Stajemy się współodpowiedzialni za spłatę kredytu iwpływa to na naszą historię kredytową.

Konsekwencjedla żyranta

Poręczycieljest zobowiązany do zapłaty należności dłużnika, w przypadkugdy on tego nie zrobi. W momencie zaprzestania przez kredytobiorcyspłacania pożyczki, gdy zajęcie jego majątku jest niemożliwe,poręczyciel staje się dłużnikiem i tak jest traktowany przezbank.

Nawetw przypadku spłacania kredytu w terminie, sam fakt udzieleniakredytu jest odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. Do czasuspłacenia kredytu nasza zdolność kredytowa znacznie spada. Dlaniektórych banków może być to tak dużym ostrzeżeniem, że niedostaniemy kredytu.

Wprzypadku niewywiązania się z obowiązku poręczyciela, banki będąnas traktowały jak osobę, która nie spłaciła kredytu. Tenniekorzystny i wstydliwy ślad w historii kredytowej, zabierze nammożliwość starania się o zaciągnięcie zobowiązania wprzyszłości.

Zabezpieczenie

Decydującsię na podpisanie umowy poręczenia, warto zawrzeć w niej kilkapunktów, które będą dodatkowo nas chroniły:

-zastrzeżenie o kolejności uregulowania zaległości, gdzie bankstara się najpierw uzyskać ją od kredytobiorcy, a dopiero po tymskupia się na poręczycielu. Dzięki temu bank, przed ściągnięciemnależności z pensji żyranta, zacznie od wyceny i licytacji majątkudłużnika.

-powiadomienie żyranta o niedopełnieniu spłaty należności przezdłużnika w trybie natychmiastowym, co pozwoli na szybką reakcję iuchroni nas od płacenia odsetek karnych.

Przeczytaj  Dlaczego warto pracować w korporacji?

-poręczenie na część kwoty, niezbędnej do uzyskania zdolnościkredytowej. Możliwość ograniczona, ale w przypadku takiej szansy,warto z niej skorzystać.

-zastrzeżenie odpowiedzialności jedynie za kwotę należnościkredytobiorcy, co wykluczy spłatę odsetek karnych i możliwychkosztów postępowania windykacyjnego.

-zobowiązanie do poręczenia przez dodatkową osobę, nawet gdy niejest to wymagane przez bank. Odpowiedzialność spłaty spada nażyranta z szybszą i dogodniejszą możliwością spłaty długu.

Możliwości

Pospłaceniu długu za kredytobiorcę, mamy prawo odzyskać naszepieniądze. Wraz z wypełnieniem obowiązku „wstępujemy w prawawierzyciela”, czyli, zgodnie z prawem, możemy żądać od dłużnikazwrotu zapłaconej przez nas kwoty. Warto uporać się z takąsytuacją polubownie, ale w innym przypadku pomoże nam sąd ikomornik.

Wycofaniesię z poręczenia

Jednąmożliwością zrezygnowania z umowy poręczenia jest sytuacja gdziekredytobiorca może przedstawić instytucji inną możliwośćzabezpieczenia swojego kredytu a odsetki kredytowe są spłacane wterminie.