Pracodawca nie chce wypłacić Ci minimalnego wynagrodzenia za pracę? - KS Service
+
KSSERVICE

Pracodawca nie chce wypłacić Ci minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Pracodawca nie chce wypłacić Ci minimalnego wynagrodzenia za pracę?
11/04/2017

Pracodawca nie chce wypłacić Ci minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Od początku tego roku minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 13 złotych brutto. Jaka kara może spotkać nieuczciwych przedsiębiorców, którzy będą próbowali wypłacać niższą zapłatę za wykonaną pracę?

Według przepisów prawa wynagrodzenie powinno być wypłacane w formie pieniężnej, a także co najmniej raz w miesiącu, jeśli umowa została podpisana na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Jednocześnie zleceniodawca zobowiązany jest do nienaruszania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w tym kwestii potrąceń, a także regularnego wypłacania minimalnej stawki wynagrodzenia.

Jeśli zaś Inspektor Pracy potwierdzi uchybienia odnoszące się do powyższych powinności, to może skierować do pracodawcy wystąpienie lub polecenie o wypłatę wyrównania do ustawowej minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego. Inną możliwością jest wystąpienie o wypłatę wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Co interesujące, Inspektor Pracy nie ma możliwości, aby zażądać od pracodawcy wypłacenia wynagrodzenia na kwotę wyższą niż ustawowe minimalne wynagrodzenie. Nawet jeśli pracodawca i pracownik umówili się między sobą na większą stawkę…

Kara za uchylanie się od wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia godzinowego wynosi od 1000 do 30000 złotych.

Przeczytaj  Jak pisać służbowe maile?