Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Lista zawodów uprzywilejowanych w Polsce jest długa. Większość z dodatków to stare pomysły władz na rekompensatę problemów czy rozwiązanie sporów, jednak raz dane świadczenie rzadko jest cofane.

Uprzywilejowane grupy zawodowe, to te, których warunki pracy są szczególne i wymagające lub takie, które potrzebują wsparcia i zachęty do wykonywania zawodu. Przez lata na kontach górników, nauczycieli czy policjantów nagromadził się szereg udogodnień, które skutecznie ułatwiają im życie i sprawiają, że to właśnie te zawody są wciąż atrakcyjne. Łatwo zdecydować się na konkretną ścieżkę kariery, wiedząc, że oprócz pensji otrzyma się dodatkowe świadczenia oraz przywileje. Przedstawiamy listę wybranych uprzywilejowanych w Polsce zawodów wraz z niektórymi ich dodatkowymi prawami i pomocami.

Górnicy

- wcześniejsza i wyższa emerytura

- krótszy dzień pracy, 7 godzin dziennie

 - deputat węglowy

- dodatkowe pensje, czyli „trzynastki”, „czternastki”, barbórkowe

- nagrody jubileuszowe, premie, dodatki za pracę nocą

- codzienny posiłek regeneracyjny

Nauczyciele

- „trzynastki” i dodatki uzupełniające

- dodatek za wysługę lat

- dodatki motywacyjne, funkcyjne, wiejskie, mieszkaniowe i premie za pracę w trudnych warunkach

- nagrody jubileuszowe

- dłuższy urlop

- roczny płatny urlop zdrowotny

Policjanci

- wcześniejsza i wyższa emerytura

- „trzynastki”

- dodatek mundurowy, remontowy, do wypoczynku

- zwrot za dojazd do pracy

- prawo do mieszkania służbowego

- zniżki na bilety kolejowe

Żołnierze

- wcześniejsza i wyższa emerytura

- „trzynastki”

- dodatki do pensji, nagrody jubileuszowe, za długoletnią służbę, służbę w trudnych warunkach

- odprawa po odejściu ze służby

- zniżki na bilety kolejowe

Sędziowie

- wyższa emerytura, po 65 roku życia przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 procent uposażenia

- prawo do przejścia w stan spoczynku w dowolnym czasie ze względu na choroby

- „trzynastki”

- immunitet

- dodatek funkcyjny i stażowy

- dłuższy urlop

- roczny urlop dla poratowania zdrowia

- wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny

- zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego

Prokuratorzy

- wyższa emerytura, po 65 roku życia przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 procent uposażenia

- prawo do przejścia w stan spoczynku w dowolnym czasie ze względu na choroby

- „trzynastki”

- immunitet

- dodatek funkcyjny i stażowy

- nagrody jubileuszowe

- roczny urlop dla poratowania zdrowia

- wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny

- zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego

Posłowie i senatorzy

- immunitet

- paszport dyplomatyczny

- pieniądze na prowadzenie biura

- niskooprocentowana pożyczka remontowa

- prawo do odprawy

- pomoc materialna w razie problemów ze znalezieniem zatrudnienia

- darmowe podróże środkami transportu publicznego

- darmowy nocleg w Warszawie, hotel sejmowy lub rekompensata za wynajem

Rolnicy

- nieobjęcie powszechnym systemem podatkowym, uiszczają podatek rolny, który nie jest zależny od dochodów

- niższe składki ubezpieczeniowe w ramach KRUS

- dopłaty do gruntów rolnych

- zwrot za akcyzy za paliwo rolnicze

Kolejarze

- deputat węglowy

- premie pieniężne, stażowe, dodatki jubileuszowe

- ulgi na bilety kolejowe, 99 procent dla pracowników i 80 procent dla ich rodzin praz emerytów i rencistów

Lekarze

- krótszy dzień pracy

- „trzynastki”

- nagrody jubileuszowe

- dodatek za pracę w nocy i w weekendy

- prawo do otrzymania pomocy lekarskiej bez kolejki

Pielęgniarki

- „trzynastki”

- dodatek za pracę w nocy i weekendy

- dodatek stażowy

- nagrody jubileuszowe

- prawo do otrzymania pomocy lekarskiej bez kolejki

Duchowni

- dochody z tacy i za udzielanie obrzędów są dochodami z niegospodarczej działalności

- zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT

- brak obowiązku prowadzenia ewidencji

- swoboda w prowadzeniu zbiórek pieniędzy

- finansowanie przez państwo Funduszu Kościelnego oraz współfinansowanie szkół katolickich, kościelnych zabytków sakralnych i uposażenie katechetów szkolnych

A Ty do jakiej grupy zawodowej w Polsce należysz?