Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce - KS Service
+
KSSERVICE

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce
13/07/2017

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Lista zawodów uprzywilejowanych w Polsce jest długa. Większość z dodatków to stare pomysły władz na rekompensatę problemów czy rozwiązanie sporów, jednak raz dane świadczenie rzadko jest cofane.

Uprzywilejowane grupy zawodowe, to te, których warunki pracy są szczególne i wymagające lub takie, które potrzebują wsparcia i zachęty do wykonywania zawodu. Przez lata na kontach górników, nauczycieli czy policjantów nagromadził się szereg udogodnień, które skutecznie ułatwiają im życie i sprawiają, że to właśnie te zawody są wciąż atrakcyjne. Łatwo zdecydować się na konkretną ścieżkę kariery, wiedząc, że oprócz pensji otrzyma się dodatkowe świadczenia oraz przywileje. Przedstawiamy listę wybranych uprzywilejowanych w Polsce zawodów wraz z niektórymi ich dodatkowymi prawami i pomocami.

Górnicy

– wcześniejsza i wyższa emerytura

– krótszy dzień pracy, 7 godzin dziennie

 – deputat węglowy

– dodatkowe pensje, czyli „trzynastki”, „czternastki”, barbórkowe

– nagrody jubileuszowe, premie, dodatki za pracę nocą

– codzienny posiłek regeneracyjny

Nauczyciele

– „trzynastki” i dodatki uzupełniające

– dodatek za wysługę lat

– dodatki motywacyjne, funkcyjne, wiejskie, mieszkaniowe i premie za pracę w trudnych warunkach

– nagrody jubileuszowe

– dłuższy urlop

– roczny płatny urlop zdrowotny

Policjanci

– wcześniejsza i wyższa emerytura

– „trzynastki”

– dodatek mundurowy, remontowy, do wypoczynku

– zwrot za dojazd do pracy

– prawo do mieszkania służbowego

– zniżki na bilety kolejowe

Żołnierze

– wcześniejsza i wyższa emerytura

– „trzynastki”

– dodatki do pensji, nagrody jubileuszowe, za długoletnią służbę, służbę w trudnych warunkach

– odprawa po odejściu ze służby

– zniżki na bilety kolejowe

Sędziowie

– wyższa emerytura, po 65 roku życia przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 procent uposażenia

– prawo do przejścia w stan spoczynku w dowolnym czasie ze względu na choroby

Przeczytaj  Szkoły zawodowe będą kształcić pracowników call center?

– „trzynastki”

– immunitet

– dodatek funkcyjny i stażowy

– dłuższy urlop

– roczny urlop dla poratowania zdrowia

– wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny

– zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego

Prokuratorzy

– wyższa emerytura, po 65 roku życia przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 procent uposażenia

– prawo do przejścia w stan spoczynku w dowolnym czasie ze względu na choroby

– „trzynastki”

– immunitet

– dodatek funkcyjny i stażowy

– nagrody jubileuszowe

– roczny urlop dla poratowania zdrowia

– wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny

– zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego

Posłowie i senatorzy

– immunitet

– paszport dyplomatyczny

– pieniądze na prowadzenie biura

– niskooprocentowana pożyczka remontowa

– prawo do odprawy

– pomoc materialna w razie problemów ze znalezieniem zatrudnienia

– darmowe podróże środkami transportu publicznego

– darmowy nocleg w Warszawie, hotel sejmowy lub rekompensata za wynajem

Rolnicy

– nieobjęcie powszechnym systemem podatkowym, uiszczają podatek rolny, który nie jest zależny od dochodów

– niższe składki ubezpieczeniowe w ramach KRUS

– dopłaty do gruntów rolnych

– zwrot za akcyzy za paliwo rolnicze

Kolejarze

– deputat węglowy

– premie pieniężne, stażowe, dodatki jubileuszowe

– ulgi na bilety kolejowe, 99 procent dla pracowników i 80 procent dla ich rodzin praz emerytów i rencistów

Lekarze

– krótszy dzień pracy

– „trzynastki”

– nagrody jubileuszowe

– dodatek za pracę w nocy i w weekendy

– prawo do otrzymania pomocy lekarskiej bez kolejki

Pielęgniarki

– „trzynastki”

– dodatek za pracę w nocy i weekendy

– dodatek stażowy

– nagrody jubileuszowe

– prawo do otrzymania pomocy lekarskiej bez kolejki

Duchowni

– dochody z tacy i za udzielanie obrzędów są dochodami z niegospodarczej działalności

– zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT

Przeczytaj  Jak wygląda sytuacja pracujących w Polsce Ukraińców

– brak obowiązku prowadzenia ewidencji

– swoboda w prowadzeniu zbiórek pieniędzy

– finansowanie przez państwo Funduszu Kościelnego oraz współfinansowanie szkół katolickich, kościelnych zabytków sakralnych i uposażenie katechetów szkolnych

A Ty do jakiej grupy zawodowej w Polsce należysz?