Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów - KS Service
+
KSSERVICE

Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów

Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów
23/08/2021

Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów

Jak każdy proces pozyskiwania pracowników, również rekrutacja IT wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nieuchronnych kosztów. Badania i sondaże pokazują, że corocznie rosną zapisy w budżetach firm, które przekazują na ten cel coraz większe środki finansowe. Potrzeby te wynikają głównie z konieczności wydawania pieniędzy na innowacyjne i skuteczne metody prowadzenia działań rekrutacyjnych. Dynamiczne tempo rozwoju polskich firm oraz branży IT, narzuca wzrost wydatków na przebieg efektywnego procesu rekrutacji.

Aby rekrutacja IT mogła zyskać miano skutecznej i efektywnej, powinna wykorzystywać odpowiednie narzędzia i metody, wszystkie możliwości dotarcia do pasywnych specjalistów i źródeł ich pozyskiwania. W efekcie pracodawca ma otrzymać przynajmniej kilka propozycji kandydatur najbardziej dopasowanych do stworzonego przez siebie profilu kandydata. Finalizacja całego procesu następuje jednak dopiero w momencie zatrudnienia nowego specjalisty. Ponieważ często poszukiwane są najwybitniejsze talenty branży IT, nie powinien dziwić konieczny nakład finansowy na proces rekrutacji, który przecież składa się z wielu czasochłonnych etapów.

Przebieg rekrutacji IT

Rekrutacja IT jest procesem, który składa się z przynajmniej kilku części. Rozpoczyna się ona już na etapie budowania profilu kandydata przez pracodawcę i szefa IT lub inną osobę zajmującą techniczne stanowisko. Zwykle zawiera się w nim wszelkie kompetencje i umiejętności, jakie powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko. Są to zatem języki programowania, frameworki, technologie, metodyki i narzędzia wspierające. Biorąc pod uwagę, że rekrutacja IT zawsze ma na celu znalezienie pracownika na stanowisko  specjalistyczne lub kierownicze, rekruter musi charakteryzować się przynajmniej podstawowym poziomem wiedzy na temat danej technologii.

Następnym etapem jest zamieszczenie oferty pracy w sieci i w mediach. Jednocześnie headhunter powinien rozpocząć poszukiwanie tych kandydatów, którzy na rynku pośrednictwa pracy są pasywni. W tym celu wykorzystuje Direct/Executive Search. Dociera on wyłącznie do najlepiej dopasowanych kandydatów za pośrednictwem forum i blogów branżowych, komunikatorów, mediów społecznościowych, udziału w eventach, szkoleniach czy konferencjach.

Z nadesłanych CV wybiera się następnie te, które najtrafniej odpowiadają wymaganiom pracodawcy co do umiejętności i kompetencji przyszłego pracownika organizacji. Nie chodzi tu jedynie o kompetencje twarde (branżową i specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, ukończone szkolenia oraz a kursy), ale i  miękkie (odporność na stres, presję, umiejętność organizacji, zarządzania, asertywność, samomotywacja, inteligencja emocjonalna). Na podstawie wstępnej selekcji powstaje lista kandydatów do dalszej weryfikacji i spotkań lub rozmów telefonicznych.

Przeczytaj  Popraw swoją samoocenę!

Rekrutacja IT – koszty

Do etapu pierwszego spotkania kandydata z pracodawcą lub rekruterem proces rekrutacyjny może pochłonąć dużo energii oraz kosztów. W celu odpowiedniego przygotowania strategii i nadzorowania jej przebiegu stosuje się bowiem określone narzędzia, które nie są darmowe. Pracodawca musi liczyć się z kosztami publikacji ogłoszeń na portalach pracy, dostępu do płatnych artykułów na blogach. Ponadto, obciążenie organizacją i przebiegiem rekrutacji spoczywa głównie na jednym z działów firmy (głównie HR lub kadry). To bezpośrednio wiąże się z poniesieniem kosztów związanych z godzinami pracy spędzonymi na podejmowaniu działań rekrutacyjnych. Analiza CV, umawianie i odbywanie spotkań, ustalanie terminów, nadzór i kontrola nad przebiegiem procesu – wszystkie te działania wymagają nie tylko czasu, ale przede wszystkim pieniędzy.

W przypadku korzystania z usługi outsourcingu procesów rekrutacji koszty zmniejszają się. Pracodawca zyskuje ekspercką wiedzę i możliwość doradztwa podczas całego przebiegu procesu rekrutacji. Ponosi jedynie koszt zapłaty honorarium agencji. To niewielka cena za specjalistycznie przeprowadzony proces rekrutacyjny. Owocuje on bowiem w przyszłości, wspierając pozytywny odbiór marki w branży. Odpowiednio skomponowany Employer Branding (marka pracodawcy) oraz doświadczenie kandydatów (candidate experience) wpływają na dalsze losy przedsiębiorstwa. Jedna dobrze przeprowadzona rekrutacja niemal gwarantuje sukces kolejnej.

Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów

Jak pokazują statystyki, praca, jaką wykonuje nowo zatrudniony pracownik, zaczyna przynosić zyski dopiero po upływie trzech miesięcy. Zatrudnienie niewłaściwej osoby może zatem być katastrofalne w skutkach. Firma ponosi wtedy straty związane nie tylko z nieudanym procesem rekrutacji, ale i wynagrodzeniem pracownika, kosztami jego szkolenia, badań, sprzętu, przygotowaniem jego stanowiska pracy i obowiązkami wykonywanymi przez jego przełożonych. W przypadku nieskutecznej rekrutacji może ponadto spaść produktywność innych pracowników. Grozi ona również złymi relacjami z klientami i spadkiem ogólnego poziomu sprzedaży.

Outsourcing w branży IT

Wszystkie etapy procesu rekrutacji można zlecić do wykonania zewnętrznym firmom rekrutacyjnym. Outsourcing procesu rekrutacji oferuje krakowska firma Sowelo Consulting. Największą zaletą RPO (ang. Recruitment Process Outsourcing) jest znaczne zmniejszenie kosztów przy maksymalizacji efektywności rekrutacji IT. Usługa jest niezwykle elastyczna, dopasowana do potrzeb i preferencji zleceniodawcy. Dostawca usługi może być bowiem w różnym stopniu zaangażowany w organizację i przebieg procesu. Może zająć się nim od podstaw aż do momentu finalizacji zatrudnienia lub jedynie pełnić rolę doradcy strategicznego. Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja IT gwarantuje wyższe kwalifikacje zatrudnianych pracowników i mniejszą rotację personelu w przyszłości.

Przeczytaj  Narzędzia wspomagające tłumaczenie - przegląd nowoczesnego oprogramowania używanego w biurach tłumaczeń

Specjaliści Sowelo Consulting dbają o powodzenie i efektywność przeprowadzanego przez siebie procesu rekrutacji. Szukając pracownika dla branży IT, uwzględniają działania Employer Branding, budują markę pracodawcy i słuchają dotychczasowej opinii kandydatów. Nigdy nie przeciągają procesu rekrutacji. Zwykle trwa on od 6 do 8 tygodni i kończy się wraz z momentem zatrudnienia nowego specjalisty na wakat. Dobry rekruter szanuje czas i pieniądze swoje, pracodawcy oraz kandydata. Na bieżąco informuje o swoich krokach zarówno przedsiębiorcę, jak i potencjalnego pracownika. Jeśli ma wątpliwości co do prawidłowości przebiegu procesu rekrutacji i musi swoje decyzje skonsultować z innym specjalistą lub zleceniodawcą, informuje o tym kandydatów.

Doświadczony i wykwalifikowany headhunter, zwłaszcza ten, który poszukuje talentów dla branży IT, nie ma jedynie wybiórczej i podstawowej wiedzy technologicznej. Wiedza ekspercka, jaką się odznacza, pozwala uwiarygodnić jego działania i wzbudzić zaufanie kandydatów. Jeśli specjalista poczuje, że rozmawia z osobą kompetentną i decyzyjną, zwykle wyrazi zainteresowanie szczegółami współpracy. Wówczas zwykle headhunter zaprasza go na wspólne spotkanie z pracodawcą.

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji IT w Sowelo Consulting https://sowelo.com.pl/branze/it-telco/

Wynagrodzenie rekrutera

Bitwa o koszty rekrutacyjne w branży IT spowodowała, że na rynku zaistniało kilka możliwych form wynagrodzenia za usługę przeprowadzenia rekrutacji. Klient i firma rekrutacyjna mogą rozliczać się między sobą w różny sposób: za pośrednictwem rekrutacji typu retained lub w comiesięcznie naliczanych opłatach.

Pierwsza z możliwości polega na wniesieniu częściowej opłaty na początku procesu rekrutacji. Jest ona niezależna od ostatecznego wyniku realizacji usługi i nie podlega zwrotowi. Agencje rekrutacyjne najczęściej korzystają jednak z możliwości ustalenia stałej miesięcznej opłaty za swoją usługę (RPO). Takie rozwiązanie nie wymaga obniżania ryzyka niepowodzenia wyższą ceną. Ponieważ większość klientów oszczędza na usłudze nawet 50% wydatków przeznaczanych na rekrutację, dodatkowe środki finansowe można zatem przekazać na cele innych inwestycji (np. marketing rekrutacyjny). Wymienione metody płatności uważane są obecnie za typowe modele współpracy z agencją rekrutacyjną.