Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów

Jak każdy proces pozyskiwania pracowników, również rekrutacja IT wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nieuchronnych kosztów. Badania i sondaże pokazują, że corocznie rosną zapisy w budżetach firm, które przekazują na ten cel coraz większe środki finansowe. Potrzeby te wynikają głównie z konieczności wydawania pieniędzy na innowacyjne i skuteczne metody prowadzenia działań rekrutacyjnych. Dynamiczne tempo rozwoju … Czytaj dalej Rekrutacja IT – minimalizacja kosztów, maksymalizacja efektów