Urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika - KS Service
+
KSSERVICE

Urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika

Urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika
25/06/2017

Urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika

Pracownikmłodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 lat, a nieprzekroczyła 18 lat, może liczyć na specjalne traktowanie na rynkupracy. Także w kwestii urlopu wypoczynkowego.

Młodypracownik m.in nie może pracować w nocy, w godzinach nadliczbowych,a także przysługuje mu dłuższe przerwy. Kolejnym przywilejem jestwiększa ilość dni wolnych do pracy, które traktowane są jak urlopwypoczynkowy.

Tymsamym, w pierwszym roku pracy urlop wypoczynkowy wynosi dla niego 38dni, z których 12 dni przysługuje mu po upływie sześciuprzepracowanych miesięcy. Te dni nie są wliczane do wymiaru urlopurocznego. W kolejnym roku liczba dni maleje – wtedy jużprzysługuje 26 dni. Tyle też jest aż do ukończenia 18 roku życia.Po przekroczeniu pełnoletności jego prawa są takie same jakkażdego innego pracownika, więc ma do dyspozycji 20 dni wolnych odpracy.

Ponadto,pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu w trakcie trwania feriiszkolnych. W przypadku kiedy pracownik nie nabył jeszcze prawa dourlopu, ponieważ pracuje on krócej niż sześć miesięcy, to możeon być udzielony zaliczkowo – na wniosek młodocianegopracobiorcy. Co istotne, pracodawca nie może odmówić. Wtedy teżma prawo do wystąpienia o przedłużenie urlopu do okresu dwóchmiesięcy. W formie urlopu bezpłatnego. Ta prośba równieżobarczona jest obowiązkową zgodą pracodawcy. Okres tego urlopupodlega wliczeniu do czasu pracy, od którego zależą uprawnieniapracownicze.

Przeczytaj  Czy hasztagi na Instagramie mają znaczenie?