Wniosek urlopowy - w jakiej formie można go złożyć? - KS Service
+
KSSERVICE

Wniosek urlopowy – w jakiej formie można go złożyć?

Wniosek urlopowy – w jakiej formie można go złożyć?
11/07/2019

Wniosek urlopowy – w jakiej formie można go złożyć?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują ustawowe dni urlopu wypoczynkowego. Należy jednak wiedzieć o najważniejszej zasadzie. Poza “urlopem na żądanie” wynoszącym maksymalnie 4 dni, to pracodawca decyduje, kiedy pracownik może iść na urlop. By tak się jednak stało, należy złożyć wniosek urlopowy. W jakiej formie można złożyć wniosek o urlop?

Wniosek o urlop a plan urlopowy

Nie możemy składać wniosku o urlop w dowolnym momencie, jeśli w danej firmie istnieje plan urlopowy. W takiej sytuacji wnioski należy składać przed ułożeniem planów urlopowych. W wielu zakładach pracy taka procedura jest niezbędna, by utrzymać płynność działania całej firmy. Jeśli pracownik spóźni się ze złożeniem wniosku o urlop, w późniejszym terminie będzie to praktycznie niemożliwe.

Wniosek o urlop natychmiastowy

Zdarzają się sytuacje awaryjne, w których pracownik może skorzystać z przysługujących mu ustawowo czterech dni urlopu na żądanie ważnych w ciągu całego roku. Wtedy pracodawca zobowiązany jest udzielić mu dnia wolnego, o który pracownik może starać się w dniu, gdy urlop ma obowiązywać. Zazwyczaj jest to sytuacja nieregulowana oficjalnym pismem. Pracownik po prostu dzwoni do przełożonego, komunikując mu, że chce skorzystać z prawa do urlopu na żądanie. Najczęściej z takiej możliwości korzystają osoby w pilnych, nieprzewidzianych sytuacjach, gdy po prostu nie mogą przyjechać do miejsca pracy. Dlatego zależnie od zasad panujących w danej firmie, zdarza się, że pracownik wysyła SMS-a do przełożonego z prośbą o dzień wolny, jeśli ten akceptuje taką formę komunikowania prośby o urlop.

W jakie formie można złożyć wniosek o urlop?

Forma składania wniosku o urlop zależna jest od ustaleń pracodawcy oraz ogólnego sposobu przyjętego w danej organizacji. Jeśli w danym przedsiębiorstwie funkcjonuje dział kadr, który udziela urlopów w oparciu o własny system kadrowy, przyjmuje wnioski w formie tradycyjnej. Pracownik składa po prostu wniosek urlopowy według obowiązującego w firmie wzoru w formie pisemnej.

Przeczytaj  Tematy tabu – nie poruszaj ich w pracy!

Inaczej wygląda sytuacja w firmach, które wykorzystują nowoczesne metody ewidencji czasu pracy, prowadząc sprawy kadrowe elektronicznie. Zależnie od systemu, z którego korzysta firma, pracownik może złożyć wniosek o urlop poprzez system elektroniczny. Zobacz jak wygląda taki wniosek urlopowy na inewi.pl. Zazwyczaj w tego typu systemach każdy pracownik ma dedykowane konto, gdzie może sprawdzić swój grafik pracy, nieobecności, godziny rozpoczęcia pracy i zakończenia, a także kalendarz, gdzie wybiera okres urlopowy. Metod działania systemu jest wiele. Np. po zaznaczeniu przez pracownika wybranych dni, jego przełożony otrzymuje komunikat na firmową skrzynkę mailową o wniosku urlopowym, który po przeanalizowaniu może zatwierdzić. Dział kadr i płac, obliczając wymiar czasu pracy, dni urlopowych, L4, czy wynagrodzenia pobiera odpowiednie dane z systemu.

Wniosek tradycyjny

Chcesz wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek urlopowy? Przede wszystkim wniosek urlopowy w wersji tradycyjnej powinien zawierać dane pracownika oraz pracodawcy, a także datę i miejsce sporządzenia. Najważniejszą informacją będzie podanie terminu rozpoczęcia i czasu trwania urlopu. Składając wniosek w wersji papierowej, pracownik musi złożyć na nim podpis.