Zawód: inżynier budownictwa - KS Service
+
KSSERVICE

Zawód: inżynier budownictwa

Zawód: inżynier budownictwa
29/09/2017

Zawód: inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa jest tytułem zawodowym, który nadaje się po spełnieniu warunków podanych w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że budownictwo to nie tylko ładne domki i wysokie zabudowy. Mianem budownictwa można określić wszystko, co nas otacza, zaczynając od dróg, poprzez mosty, porty, place, a na budynkach kończąc. Praca w budownictwie to duża odpowiedzialność. Inżynierowie projektują i nadzorują budowę obiektów, z których będzie korzystała określona liczba osób. Ich najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje i skutkować narażeniem życia i zdrowia użytkowników.

W ramach zawodu inżyniera budownictwa na terenie Polski wydziela się cztery podstawowe specjalności. Są to: specjalność architektoniczna, z nadawanym tytułem architekt, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna, w zakresie mostowym, hydrotechnicznym, drogowym, kolejowym i wyburzeniowym, a także instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, z zakresem telekomunikacyjnym, elektrycznym i elektroenergetycznym oraz cieplnym, wentylacyjnym, gazowym, wodociągowym i kanalizacyjnym.

Studia

Tytuł inżyniera budownictwa uzyskuje się po ukończeniu odpowiednich studiów na uczelni technicznej. Czas studiów to 5 lat, po których otrzymuje się tytuł magistra inżyniera, jednak są to studnia dwustopniowe, co oznacza, że można skrócić swoją edukację o 1,5 albo 2 lata i mieć tytuł inżyniera. Studia na budownictwie zaczynają się od uniwersalnych przedmiotów, ale z kolejnymi semestrami stają się bardziej specjalistyczne. Studenci wybierają specjalizacje i w tym kierunku kształcą się dalej. Po zdobyciu wykształcenia wyższego inżynierowie mogą starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

Praca

Inżynier budownictwa pracuje wszędzie tak, gdzie są prowadzone roboty budowlane. Jego miejscem pracy jest biuro i plac budowy. Wymagany jest ciągły kontakt z różnymi specjalistami i szybka reakcja na dynamiczne wydarzenia, także nieprzewidziane problemy i usterki. Często zdarza się, że inżynier pracuje dłużej niż przewiduje to jego dzień pracy, szczególnie w czasie letnim. Budownictwo ciągle się przekształca, uwzględnia zmiany środowiskowe i wymagania UE, dlatego trzeba stale śledzić zmiany na rynku pracy i dokształcać się.

Przeczytaj  Pracujący emeryci nie przestraszyli się epidemii

Zarobki

Płaca inżyniera budownictwa jest zależna od projektu, który wykonuje, jego skali, terminu, użytych materiałów, wielkości i zatrudnianej ekipy. Średni zarobek to około 6 000 złotych, jednak można mówić także o pensji w wysokości niecałe 4 000 złotych, ale też około 15 000 złotych.

Uprawnienie budowlane

Uprawnienia budowlane są niezbędne, jeżeli myśli się o rozwoju w branży i pracy na najwyższym szczeblu. Samodzielne funkcje w budownictwie to projektowanie, kierowanie budową czy wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Jest to możliwe dla osób, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, odbyły praktykę zawodową oraz zdały egzamin ze znajomości procesu budowlanego i umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie, co jest zależne od stopnia wykształcenia.