Zawód: logistyk

Logistyk zajmuje się zarządzaniem logistycznym. Jest odpowiedzialny za zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucję, transport i komunikację.

Studia

Wyższe wykształcenia pozwala na objęcie stanowisk kierowniczych. Aby móc kierować i optymalizować procesy zachodzące w globalnym łańcuchu dostaw, należy mieć skończone studia na poziomie licencjackim lub magisterskim. Logistykę, jako kierunek kształcenia, oferują uniwersytety w całym kraju, jak i zagranicą.

Studia logistyczne są dla osób potrafiących twórczo, ale i odpowiedzialnie myśleć. Ważna jest samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu czy ryzyka. Logistyk pracuje z ludźmi, dlatego ważne, żeby był komunikatywny i wzbudzał zaufanie. Dobrze widziane są także wielozadaniowość, analityczne myślenie, operatywność oraz wewnętrzna dyscyplina. Praca logistyka wymaga łączenia wielu, pozornie niezwiązanych ze sobą, umiejętności.

Praca

Działy logistyki można dzielić ze względu na przyjęte kryteria na różne grupy. Wyróżniamy podział ze względu na zasięg oddziaływania, gdzie jest logistyka wewnętrzna, mikrologistyka, eurologistyka czy logistyka globalna. Podział ze względu na obszar zainteresowań to między innymi logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji czy transportu.

Logistyk dba o sprawny przepływ materiałów i surowców pomiędzy poszczególnymi firmami. Szczegółowo planuje wszystkie posunięcia firmy. Dzięki niemu, w magazynach nie leży towar, który zajmuje miejsce innemu. Upłynnia działania, współpracę firm i zmienia towar na wartości wymierne. Dzięki znajomości ekonomii, finansów i prawa, logistyk może zwiększyć obroty firmy, często dzięki dobrej organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz towarem. Sprawny transport, załadunek i rozładunek to wynik dobrego wykorzystania przez logistyka swojej wiedzy i doświadczenia w praktyce. Jego działania mają olbrzymi wpływ na firmę.

Zarobki

Logistyka ciągle się rozwija i ścieżka kariery, zaczynając od podstawowych stanowisk, daje sporo możliwości na awanse. Początkowo średnie zarobki logistyka to około 2,5 tys. złotych netto, co może szybko urosnąć do 4,5 tys. złotych netto. Stabilna i wypracowana posada logistyka powinna zapewniać zarobki w postaci 6 tys. złotych netto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że na zarobki wpływ ma wiele czynników. Dużo zależy od firmy, jej renomy i zasięgu działania, co rzutuje na możliwości finansowe i zarobki pracowników.

Popularność

Zawód logistyka zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Jeszcze niedawno nieznany termin, teraz pozwala na zajmowanie przez absolwentów uczelni wyższych stanowisk kierowniczych i specjalistycznych. Dobrze wykształcone osoby biorą na siebie odpowiedzialność zarządzania w firmach, gdzie są niezbędni, czyli handlowych, produkcyjnych czy usługowych.