Zawód: logistyk - KS Service
+
KSSERVICE

Zawód: logistyk

Zawód: logistyk
25/12/2016

Zawód: logistyk

Logistykzajmuje się zarządzaniem logistycznym. Jest odpowiedzialny zazaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucję, transport ikomunikację.

Studia

Wyższewykształcenia pozwala na objęcie stanowisk kierowniczych. Aby móckierować i optymalizować procesy zachodzące w globalnym łańcuchudostaw, należy mieć skończone studia na poziomie licencjackim lubmagisterskim. Logistykę, jako kierunek kształcenia, oferują uniwersytety w całym kraju, jak i zagranicą.

Studialogistyczne są dla osób potrafiących twórczo, ale iodpowiedzialnie myśleć. Ważna jest samodzielność i umiejętnośćpodejmowania decyzji pod presją czasu czy ryzyka. Logistyk pracuje zludźmi, dlatego ważne, żeby był komunikatywny i wzbudzał zaufanie.Dobrze widziane są także wielozadaniowość, analityczne myślenie,operatywność oraz wewnętrzna dyscyplina. Praca logistyka wymagałączenia wielu, pozornie niezwiązanych ze sobą, umiejętności.

Praca

Działylogistyki można dzielić ze względu na przyjęte kryteria na różnegrupy. Wyróżniamy podział ze względu na zasięg oddziaływania, gdziejest logistyka wewnętrzna, mikrologistyka, eurologistyka czylogistyka globalna. Podział ze względu na obszar zainteresowań tomiędzy innymi logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji czytransportu.

Logistykdba o sprawny przepływ materiałów i surowców pomiędzyposzczególnymi firmami. Szczegółowo planuje wszystkie posunięciafirmy. Dzięki niemu, w magazynach nie leży towar, który zajmujemiejsce innemu. Upłynnia działania, współpracę firm i zmieniatowar na wartości wymierne. Dzięki znajomości ekonomii, finansówi prawa, logistyk może zwiększyć obroty firmy, często dziękidobrej organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz towarem.Sprawny transport, załadunek i rozładunek to wynik dobregowykorzystania przez logistyka swojej wiedzy i doświadczenia wpraktyce. Jego działania mają olbrzymi wpływ na firmę.

Zarobki

Logistykaciągle się rozwija i ścieżka kariery, zaczynając od podstawowychstanowisk, daje sporo możliwości na awanse. Początkowo średniezarobki logistyka to około 2,5 tys. złotych netto, co może szybkourosnąć do 4,5 tys. złotych netto. Stabilna i wypracowana posadalogistyka powinna zapewniać zarobki w postaci 6 tys. złotych nettomiesięcznie. Należy jednak pamiętać, że na zarobki wpływ mawiele czynników. Dużo zależy od firmy, jej renomy i zasięgudziałania, co rzutuje na możliwości finansowe i zarobkipracowników.

Przeczytaj  Obsługa kadrowo płacowa - na czym polega?

Popularność

Zawódlogistyka zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Jeszczeniedawno nieznany termin, teraz pozwala na zajmowanie przezabsolwentów uczelni wyższych stanowisk kierowniczych ispecjalistycznych. Dobrze wykształcone osoby biorą na siebieodpowiedzialność zarządzania w firmach, gdzie są niezbędni,czyli handlowych, produkcyjnych czy usługowych.