Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Zezwolenie na pracę w Polsce, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy?

Zezwolenie na pracę w Polsce, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy?

Zezwolenie na pracę w Polsce, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy?

Jesteś cudzoziemcem i planujesz pracować w Polsce? Dowiedz się, jakie kroki musisz podjąć, aby zdobyć zezwolenie na pracę, gdzie szukać pomocy i jakie dokumenty przygotować, żeby ułatwić sobie ten proces. Tym artykułem pomożemy Ci przejść przez tę procedurę, czytaj dalej!

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie zezwolenia na pracę?

Podstawowym miejscem, do którego należy zwrócić się po pomoc w sprawie zezwoleń na pracę, są wojewódzkie urzędy pracy. To właśnie tam składa się wnioski, które następnie są rozpatrywane przez wojewodów. W zależności od typu zezwolenia może być konieczne złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Aby ułatwić ten proces, dostępna jest także elektroniczna platforma praca.gov.pl, która umożliwia złożenie wniosku online oraz zarządzanie nim bez konieczności wizyty w urzędzie. Pomoc kancelarii w otrzymaniu zezwolenia na pracę może być cenna, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, gdzie profesjonalne doradztwo prawne może znacznie przyspieszyć i uporządkować cały proces.

Jak zacząć proces ubiegania się o zezwolenie na pracę?

Rozpoczęcie procesu uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce wymaga od cudzoziemców zgromadzenia stosownych dokumentów oraz wybrania odpowiedniego typu zezwolenia, które najlepiej odpowiada ich potrzebom zawodowym i sytuacji prawnej. Istnieje kilka typów zezwoleń, w tym zezwolenie typu A dla osób zatrudnionych przez polskiego pracodawcę i typ B dla zarządzających w polskiej spółce przez minimum 6 miesięcy.

Kiedy należy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę?

Warto pamiętać, że zezwolenie na pracę jest wydawane na określony czas, zwykle nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia. Należy złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, najlepiej nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy, aby uniknąć opóźnień związanych z procesowaniem dokumentów​.

Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku o zezwolenie na pracę w Polsce?

Proces aplikacyjny wymaga przygotowania różnych dokumentów, w tym:

  • pełnomocnictwa, jeśli wniosek składa osoba trzecia,
  • tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeśli oryginały są w innym języku,
  • dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w przepisach, takich jak zdolność finansowa czy charakter planowanej pracy,
  • dowodu uiszczenia opłaty za wniosek​​.

Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie i poprawnie złożone, może to znacząco przyspieszyć proces rozpatrzenia wniosku. Warto także regularnie sprawdzać status aplikacji, można to zrobić przez gov.pl.

Uzyskanie zezwolenia o pracę w Polsce może wydawać się skomplikowane, dlatego wszelkie pytania i wątpliwości najlepiej jest rozwiewać w bezpośrednim kontakcie z właściwymi urzędami lub korzystając z pomocy specjalistów, czy kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze prawnej cudzoziemców.

Artykuł Sponsorowany