Zielone miejsca pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Zielone miejsca pracy

Zielone miejsca pracy
29/03/2017

Zielone miejsca pracy

Zielone miejsca pracy powstają wraz z rozpowszechnianiem się tezy, że zmiany klimatyczne są efektem niszczącej działalności człowieka. Mają za zadanie łączyć zrównoważony rozwój z procesami modernizacyjnymi.

Miejsca pracy nazywane zielonymi są elementem Zielonego Nowego Ładu. Program ten ma na celu pobudzenie gospodarki światowej oraz uniezależnienie jej od nieodnawialnych surowców. Oprócz stworzenia nowych miejsc pracy, globalny system finansowy, podatkowy, energetyczny oraz masowe inwestycje przeciwdziałają zmianom klimatu. Sektory, które stwarzają zielone miejsca pracy, to budownictwo, transport zbiorowy, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami. Dąży się do środowiskowego dobrostanu oraz szukania alternatywnych źródeł energii.

Warty uwagi jest fakt, że działania dotyczą całego globu. Sukces może zapewnić jedynie współpraca wielu organów i duże zaangażowanie. Sam pomysł i jego realizacja to duży krok, chociaż dokonywany na zwolnionych obrotach, może w przyszłości przynieść niebagatelne zmiany. Wiadomo, lubimy gdy wszystko przychodzi nam szybko, ale inwestycja w ekologię wymaga cierpliwości. Musimy żyć tak, by naszych naturalnych dóbr starczyło dla wielu pokoleń w przód. Jesteśmy coraz bardziej świadomi sytuacji, w której się znajdujemy, gdzie większość procesów już nie może zostać cofnięta. Warto pomyśleć nad ekologią już teraz, bo jesteśmy świadkami jej wielkich zmian, które dzieją się na naszych oczach.

Ekolog

Zadanie ekologa skupia się wokół przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Zajmuje się on jej wpływem na człowieka, jego otoczeniu oraz wzajemnym oddziaływaniu poszczególnych elementów ekosystemu. Jego praca może oznaczać badania, monitoring zmian w ekosystemie, wskazywanie zagrożeń i zaburzeń w równowadze ekologicznej czy tworzeniu norm ochrony środowiska. Dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa, które samo stawia nacisk na środowisko, rola ekologa ma coraz istotniejszą wagę.

Technik analizy i monitoringu środowiska

Jego zadania skupiają się wokół poszczególnych elementów środowiska, które bada, monitoruje oraz analizuje. Technik analizy i monitoringu środowiska może prowadzić swoje badania nawet w skali globalnej. Elementy środowiska, które bada, to chociażby wody powierzchniowe, gleby, przyroda ożywiona i powietrze atmosferyczne.

Przeczytaj  Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy

Magazynier / sortowacz odpadów

Osoba zatrudniona przez konkretny zakład przemysłowy lub inne przedsiębiorstwo, która łączy obowiązki magazyniera z selektywną zbiórką odpadów. Ma on za zadanie działać w taki sposób, by nie zagrażać środowisku i człowiekowi na terenie zakładu. Gromadzi, usuwa i utylizuje odpady.

Projektanci budynków energooszczędnych

Zawód dla projektantów i architektów związanych z budownictwem energooszczędnym. Wykonują projekty budynków, ich konstrukcji oraz instalacji, dbając o zapewnienie możliwych warunków ekologicznych. Projektowanie w tym zakresie stale się rozwija i przynosi nowe rozwiązania, coraz skuteczniejsze i mniej ingerujące w środowisko. Tak powstały chociażby domy pasywne, specjalne przegrody termiczne czy rozwiązania hydrauliczne.

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

Zadaniem elektroenergetyka jest zapewnienie poprawnej pracy elektrowni wodnych, dbając o parametry odpowiednich urządzeń. Zajmuje się on obsługą techniczną, konserwacją oraz naprawą.  Dzięki znajomości urządzeń i ich aparatury pomiarowej, dba o ich sprawną pracę i utrzymanie ich w pełnej gotowości ruchowej. Pomiarowe urządzenia elektryczne i hydrotechniczne wymagają bieżącego monitoringu.