Czym różni się staż od praktyki? - KS Service
+
KSSERVICE

Czym różni się staż od praktyki?

Czym różni się staż od praktyki?
22/08/2017

Czym różni się staż od praktyki?

Staż oraz praktyka stwarzają doskonałą okazję na zdobycie pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Skierowane przeważnie do młodych ludzi są silnym punktem w CV, który mocno zwiększa szanse zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy.

Łatwo spotkać się z opinią, że zaangażowanie młodych w życie zawodowe, poprzez praktyki i staże, to najlepsze, co mogą dla siebie zrobić. Każdy dzień, gdy pracują za nieduże pieniądze lub za darmo, będzie procentował w przyszłości. Odwiedzanie kolejnych miejsc, by zyskać wpis do CV ma oznaczać wyróżnienie się i pokazanie potencjalnemu pracodawcy zaangażowania i chęci do poświęceń dla większej sprawy. Warto jednak znać umiar i nie biegać po stażach i praktykach przez kilka lat, bo najczęściej oznacza to czas bez zarobków, a co za tym idzie, żerowanie na rodzinie, bliskich czy dorabiane w typowo studenckich pracach. Nie negując wartości praktyki i stażu, warto zapoznać się tym, co proponuje dana firma przed podjęciem decyzji o współpracy. Coraz częściej nadana nazwa jest tylko umowna i może nam nie odpowiadać. Nasz przewodnik pomoże raz na zawsze odróżnić praktykę od stażu.

Praktyka studencka i praktyka absolwencka

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym opisuje, czym jest praktyka studencka. Może ona trwać do trzech miesięcy i wymaga podpisania umowy, która jest umową cywilnoprawną, czyli taką o dzieło lub zlecenie. Praktykant nie ma zapewnionego wynagrodzenia, chociaż zdarza się, że firma, z własnej woli, oferuje studentowi niedużą pensję. Uczelnie często pomagają swoim studentom znaleźć odpowiednie miejsce do odbycia praktyk, jednak jest to wolny wybór. Najważniejsza jest zgodność branży i zgoda pracodawcy. Zwyczajowo praktykant nie ma ustalonego zakresu obowiązków, a grafik jest elastyczny i dostosowany tak, by nauka i praktyka nie kolidowały ze sobą. Praktykantowi zostaje przydzielony opiekun, który rozdziela mu zadania, a na koniec wystawia opinię.

Przeczytaj  Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki

Termin „praktyka absolwencka” jest dość kłopotliwy. Przebijając się przez kolejne przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odróżniamy pojęcie stażu i praktyki. Następnie na scenę wchodzi Ustawa o praktykach absolwenckich z 2009 roku, która wyróżnia się niekonsekwencją w stosowanym nazewnictwie. Z jej treści wynika, że coś takiego jak praktyka absolwencka nie istnieje, ponieważ praktyka to część edukacji, a skoro mowa o absolwentach, którzy ukończyli edukację, mamy do czynienia z oksymoronem. Pomijając nazewnictwo, Ustawa o praktykach absolwenckich określa, że jest skierowana ona do osób, które co najmniej ukończyły gimnazjum, ale w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia. Praktyka może być także odpłatna lub nie, a górna granica wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca podpisuje także z praktykantem umowę, która powinna określać rodzaj pracy oraz okres odbywania praktyk, który nie powinien przekraczać trzech miesięcy.

Staż

Sprawą staży zajmuje się Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organizacja straży jest najczęściej pod opieką urzędu pracy, jednak sam zainteresowany może zatroszczyć się o to osobiście, bez żadnych pośredników. Firmy organizują programy stażowe, które stworzone są po to, by na ich zakończenie znaleźć nowych, stałych pracowników. Potencjalny stażysta, który chce skorzystać z oferty urzędu pracy, musi pamiętać, że będą wymagane od niego pewne warunki. Staż trwa maksymalnie 12 miesięcy. Chociaż niewielkie, stażysta może liczyć na wynagrodzenie, zwłaszcza, jeśli korzystał z pomocy urzędu. Ustawa wpłatę stażysty nazywa stypendium i określa, że powinna ona wynosić 120% kwoty zasiłku, który jest wypłacany przez starostę. Pracodawca podpisuje z zainteresowanym umowę, która powinna zawierać plan stażu. Jest on dostosowany do predyspozycji stażysty, jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności.

Przeczytaj  Najbardziej stresujące zawody

Podsumowując, praktyka zawodowa jest elementem toku edukacji, a staż to czas pomiędzy ukończeniem edukacji a zatrudnieniem. Praktyka jest nieodzownym elementem wielu ścieżek kształcenia i ważnym jej punktem, a nawet wymogiem. Staż to niejako dodanie sobie cennych oczek w CV, które przybliżają nas do wymarzonego miejsca pracy.