Czym różni się staż od praktyki? - KS Service
+
KSSERVICE

Czym różni się staż od praktyki?

Czym różni się staż od praktyki?
22/08/2017

Czym różni się staż od praktyki?

Staż oraz praktyka stwarzają doskonałą okazję na zdobycie pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Skierowane przeważnie do młodych ludzi są silnym punktem w CV, który mocno zwiększa szanse zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy.

Łatwo spotkać się z opinią, że zaangażowanie młodych w życie zawodowe, poprzez praktyki i staże, to najlepsze, co mogą dla siebie zrobić. Każdy dzień, gdy pracują za nieduże pieniądze lub za darmo, będzie procentował w przyszłości. Odwiedzanie kolejnych miejsc, by zyskać wpis do CV ma oznaczać wyróżnienie się i pokazanie potencjalnemu pracodawcy zaangażowania i chęci do poświęceń dla większej sprawy. Warto jednak znać umiar i nie biegać po stażach i praktykach przez kilka lat, bo najczęściej oznacza to czas bez zarobków, a co za tym idzie, żerowanie na rodzinie, bliskich czy dorabiane w typowo studenckich pracach. Nie negując wartości praktyki i stażu, warto zapoznać się tym, co proponuje dana firma przed podjęciem decyzji o współpracy. Coraz częściej nadana nazwa jest tylko umowna i może nam nie odpowiadać. Nasz przewodnik pomoże raz na zawsze odróżnić praktykę od stażu.

Praktyka studencka i praktyka absolwencka

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym opisuje, czym jest praktyka studencka. Może ona trwać do trzech miesięcy i wymaga podpisania umowy, która jest umową cywilnoprawną, czyli taką o dzieło lub zlecenie. Praktykant nie ma zapewnionego wynagrodzenia, chociaż zdarza się, że firma, z własnej woli, oferuje studentowi niedużą pensję. Uczelnie często pomagają swoim studentom znaleźć odpowiednie miejsce do odbycia praktyk, jednak jest to wolny wybór. Najważniejsza jest zgodność branży i zgoda pracodawcy. Zwyczajowo praktykant nie ma ustalonego zakresu obowiązków, a grafik jest elastyczny i dostosowany tak, by nauka i praktyka nie kolidowały ze sobą. Praktykantowi zostaje przydzielony opiekun, który rozdziela mu zadania, a na koniec wystawia opinię.

Przeczytaj  Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki

Termin „praktyka absolwencka” jest dość kłopotliwy. Przebijając się przez kolejne przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odróżniamy pojęcie stażu i praktyki. Następnie na scenę wchodzi Ustawa o praktykach absolwenckich z 2009 roku, która wyróżnia się niekonsekwencją w stosowanym nazewnictwie. Z jej treści wynika, że coś takiego jak praktyka absolwencka nie istnieje, ponieważ praktyka to część edukacji, a skoro mowa o absolwentach, którzy ukończyli edukację, mamy do czynienia z oksymoronem. Pomijając nazewnictwo, Ustawa o praktykach absolwenckich określa, że jest skierowana ona do osób, które co najmniej ukończyły gimnazjum, ale w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia. Praktyka może być także odpłatna lub nie, a górna granica wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca podpisuje także z praktykantem umowę, która powinna określać rodzaj pracy oraz okres odbywania praktyk, który nie powinien przekraczać trzech miesięcy.

Staż

Sprawą staży zajmuje się Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organizacja straży jest najczęściej pod opieką urzędu pracy, jednak sam zainteresowany może zatroszczyć się o to osobiście, bez żadnych pośredników. Firmy organizują programy stażowe, które stworzone są po to, by na ich zakończenie znaleźć nowych, stałych pracowników. Potencjalny stażysta, który chce skorzystać z oferty urzędu pracy, musi pamiętać, że będą wymagane od niego pewne warunki. Staż trwa maksymalnie 12 miesięcy. Chociaż niewielkie, stażysta może liczyć na wynagrodzenie, zwłaszcza, jeśli korzystał z pomocy urzędu. Ustawa wpłatę stażysty nazywa stypendium i określa, że powinna ona wynosić 120% kwoty zasiłku, który jest wypłacany przez starostę. Pracodawca podpisuje z zainteresowanym umowę, która powinna zawierać plan stażu. Jest on dostosowany do predyspozycji stażysty, jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności.

Przeczytaj  Osiem powodów dlaczego warto odbyć staż

Podsumowując, praktyka zawodowa jest elementem toku edukacji, a staż to czas pomiędzy ukończeniem edukacji a zatrudnieniem. Praktyka jest nieodzownym elementem wielu ścieżek kształcenia i ważnym jej punktem, a nawet wymogiem. Staż to niejako dodanie sobie cennych oczek w CV, które przybliżają nas do wymarzonego miejsca pracy.