Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki - KS Service
+
KSSERVICE

Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki

Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki
12/12/2017

Zawód przyszłości: inżynier automatyki i robotyki

Automatyka i robotyka to nowoczesne dziedziny nauki, których głównym celem jest projektowanie robotów przemysłowych, manipulatorów, a także układów automatycznej regulacji i sterowania.

Z definicji automatyki wynika, że jest to zagadnienie nauki i techniki, które utożsamiane jest ze sterowaniem różnorodnymi procesami, przede wszystkim technologicznymi i przemysłowymi. Robotyka natomiast łączy w sobie mechanikę, automatykę, elektrykę, informatykę czy sensorykę, zajmując się rozważaniami nad sztuczną inteligencją. Są to nauki typowo techniczne, gdzie już na starcie wymaga się dobrej znajomości matematyki, fizyki i informatyki, a także języka angielskiego.

Studia

Śmiało można skatalogować studia na kierunku automatyki i robotyki do bez wątpienia trudnych. Od kandydata na inżyniera należy oczekiwać wysokich umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i łatwości przyswajania obszernej wiedzy. To kierunek dla wytrwałych i systematycznych osób, które same potrafią mobilizować się do pracy. Tytuł inżyniera automatyki i robotyki otrzymuje się po ukończeniu studiów na uczelnie technicznej. W Polsce uczelnie wyższe oferują naukę w trybie dziennym i zaocznym. Są to studia dwustopniowe, czyli podzielone na inżynierskie i magisterskie.

Wybrane przykładowe przedmioty: matematyka, fizyka, elektronika, automatyka, robotyka, informatyka, elektrotechnika, modelowanie, algorytmy optymalizacji, mechanika i wytrzymałość materiałów, a także teoria sterowania.

Praca

Inżynierowie automatyki i robotyki zajmują się projektowaniem maszyn do konkretnych celów, ich konserwacją oraz przeglądami. Mogą pracować w biurach technologicznych, opiniować projekty z zakresu układów automatyki, pracować w laboratoriach zakładów przemysłowych czy zajmować się projektami w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Inżynier powinien, oprócz projektowania i modelowania, umieć korygować wady konstrukcyjne i wykonawcze w pracujących już systemach.

Zarobki

Wynagrodzenie inżyniera automatyki i robotyki jest zależne od jego doświadczenia, miejsca pracy, wykonanych projektów, a także sytuacji na rynku pracy. Nie powinien mieć on jednak problemów z zatrudnieniem, a zarobki wahają się od około 4 500 złotych brutto do 6 500 złotych brutto. Trzeba się jednak liczyć z tym, że początki na rynku pracy często oznaczają o połowę mniejsze zarobki.

Przeczytaj  Kobiety na politechnikach