Pracownicy powinni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2 - KS Service
+
KSSERVICE

Pracownicy powinni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2

Pracownicy powinni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2
13/01/2022

Pracownicy powinni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2

Okazuje się, iż po wejściu w życie przepisów programu Polski Ład pracownicy etatowi powinni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane osobom zatrudnionym w dwóch zakładach pracy bądź takim, którzy jednocześnie założą działalność gospodarczą.

Z czego wynika sugestia, by rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2?

Generalnie wraz z wejściem w życie nowelizacji podatkowej z dnia 29 października 2021 roku zwanej programem Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), na znaczeniu zyskała kwestia uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta wynosi obecnie 5.100,00 zł rocznie, co oznacza, że dochód wolny od podatku to kwota 30.000,00 zł. Tym samym kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł miesięcznie.

Dotychczas kwota ta nie miała większego znaczenia, gdyż była znacznie niższa. Przy dochodach do 8.000,00 zł kwota zwolnienia wynosiła 1.360,00 zł (czyli 113,33 zł miesięcznie), a wraz ze wzrostem dochodów kwota ta stopniowo się zmniejszała i przy podstawie opodatkowania od 13.001,00 zł do 85.528,00 zł wynosiła tylko 525,12 zł, czyli 43,76 zł miesięcznie.

I taką też kwotę (owe 43,76 zł miesięcznie) miały obowiązek potrącać zakłady pracy jako płatnicy, jeśli dochody pracownika nie przekraczały kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – po jej przekroczeniu zaliczka na podatek nie była pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek.

Jakie zatem zaszły zmiany w tym względzie po 1 stycznia 2022 roku?

Wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu kwota zmniejszająca podatek jest jednakowa dla wszystkich i niezależnie od wysokości dochodu wynosi 5.100,00 zł rocznie. Zatem pracodawca, który otrzymał od pracownika oświadczenie PIT-2 będzie odliczał przy obliczaniu zaliczki na podatek PIT kwotę stanowiącą 1/12 zmniejszenia podatkowego, czyli 425,00 zł miesięcznie. Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Przeczytaj  System podatkowy i składkowy do zmiany

W oświadczeniu PIT-2 pracownik wnioskuje o zmniejszanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, oświadczając jednocześnie, iż:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku zaliczki na podatek na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, czyli dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy

Co do zasady oświadczenie PIT-2 składa się raz, przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w roku i obowiązuje ono tak długo, dopóki się go nie wycofa. Zatem nie ma obowiązku, by składać je na nowo co rok.

W praktyce pracownik, który oświadczenie PIT-2 złożył przed wieloma laty, może takiego faktu nie pamiętać. By to zweryfikować, jak radzi Monika Smulewicz, partner i dyrektor zarządzająca z departamentu outsourcingu Grant Thornton, warto spojrzeć na ostatni odcinek płacowy zwracając uwagę, czy przy obliczaniu wynagrodzenia uwzględniono kwotę zmniejszającą podatek, przykładowo w wysokości 43,76 zł.

Dlaczego owo oświadczenie PIT-2 jest obecnie tak istotne?

Co do zasady pracodawca nalicza wynagrodzenie zgodnie z posiadaną wiedzą. Tym samym nie wie, czy pracownik złożył oświadczenie PIT-2 również w innych zakładach pracy, w których jest zatrudniony.

Jeżeli bowiem pracownik, będąc zatrudnionym w więcej niż jednym zakładzie pracy, złoży wszędzie oświadczenie PIT-2, to przy rozliczeniu rocznym powstanie u niego znaczna niedopłata podatku, którą będzie musiał jednorazowo uregulować.

Przykładowo, mamy podatnika, który pracuje na część etatu w przedsiębiorstwie X, zarabiając miesięcznie 3.100,00 zł brutto oraz na niepełny etat w przedsiębiorstwie Y, zarabiając 2.000,00 zł brutto. Tym samym w 2022 roku będzie on otrzymywał:

  • w przedsiębiorstwie X wypłatę netto w kwocie 2.434,24 zł (29.210,88 zł rocznie)
  • w przedsiębiorstwie Y wypłatę netto w kwocie 1.570,48 zł (18.845,76 zł rocznie)
Przeczytaj  Partnerzy społeczni chcą odzyskać kontrolę nad Funduszem Pracy

Ponieważ u obydwu pracodawców pracownik złożył oświadczenie PIT-2, będą oni stosować odliczenie kwoty zmniejszającej podatek. Zatem łącznie otrzyma on od swych pracodawców kwotę 4.004,27 zł miesięcznie (czyli 48.056,64 zł rocznie). Gdyby jednak kwotę zmniejszającą podatek uwzględniał tylko jeden z pracodawców, pracownik otrzymałby wypłatę w wysokości 3.723,72 zł miesięcznie (czyli 44.684,64 zł rocznie).

Tym samym w rozliczeniu rocznym tegoż pracownika wystąpi niedopłata w wysokości około 3.372,00 zł.

By do takiej sytuacji nie dopuścić, warto pozostawić złożone oświadczenie PIT-2 tylko u jednego z pracodawców, a u innych je wycofać. Wycofanie oświadczenia PIT-2 powinno nastąpić również wówczas, gdy pracownik w trakcie roku założy działalność gospodarczą na własne nazwisko i będzie rozliczał się według skali podatkowej. Również bowiem w tej sytuacji istnieje ryzyko powstania dużej niedopłaty podatku.

Już pod koniec ubiegłego roku urzędnicy resortu finansów pracowali nad nowym wzorem formularza PIT-2, jednak skierowany on został do konsultacji i nie jest jeszcze dostępny na stronie podatki.gov.pl. Ważnym jest też, iż nowych formularzy PIT i CIT nie należy już szukać w rozporządzeniu ministra finansów, lecz zgodnie z Polskim Ładem są one teraz ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Podsumowując, zmiany podatkowe, które weszły w życie wraz z Polskim Ładem sprawiają, iż pracownicy, mający więcej niż jednego pracodawcę bądź zakładający w trakcie roku działalność gospodarczą na własne nazwisko i rozliczający się według skali podatkowej winni rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2, upoważniającego pracodawcę do potrącenia kwoty zmniejszającej podatek. Wszystko po to, by nie dopuścić do sytuacji, gdy podczas składania zeznania rocznego powstanie spora niedopłata, skutkująca koniecznością jednorazowego uregulowania tegoż zobowiązania.