Wdrażanie PPK odroczone - KS Service
+
KSSERVICE

Wdrażanie PPK odroczone

Wdrażanie PPK odroczone
27/03/2020

Wdrażanie PPK odroczone

Panujące w Polsce obostrzenia administracyjne w związku z epidemią koronawirusa powodują wiele zawirowań w przeróżnych obszarach życia gospodarczego. Dotyka to również działań planowanych w związku z wchodzeniem w życie kolejnych etapów różnych ustaw. Mowa tutaj chociażby o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), gdzie od 1 lipca 2020 roku obowiązek ich wprowadzenia miał objąć przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), termin ten przesunięto na jesień 2020 roku.

Zatem jaka zmiana terminu wdrożenia PPK wejdzie w życie?

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od PFR, termin wejścia w życie II etapu wdrażania programu PPK (dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników) został przesunięty o pół roku.

Zgodnie bowiem z ustawą o PPK, przedsiębiorców, którzy w dniu 30 czerwca 2019 roku zatrudniali pomiędzy 50 a 249 pracowników, obowiązywały następujące terminy:

  • do 24 kwietnia 2020 roku miały one zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
  • do 11 maja 2020 roku miały zawrzeć umowę o prowadzenie PPK

Obecnie terminy te zostały przesunięte i ww. przedsiębiorców obowiązują następujące:

  • do 27 października 2020 roku będą miały one zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
  • do 10 listopada 2020 roku będą miały zawrzeć umowę o prowadzenie PPK

Przesunięcie terminów nie oznacza żadnych skutków dla tych pracodawców, którzy byli do tego zobowiązani i zdążyli już to zrobić. Zgodnie z danymi PFR, na początku marca 2020 roku podpisano już niemalże 5 tysięcy umów. Tym samym z obowiązku wywiązało się już około 25% pracodawców.

Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała zatem, iż pracodawcy z tej grupy dostali dodatkowe 6 miesięcy na wprowadzenie w życie programu PPK.

Jak taka sytuacja wpłynie na wdrożenie PPK w życie?

Okazuje się, iż wydłużenie terminu wprowadzenie PPK jest dużą ulgą dla tych pracodawców. Nie mają oni bowiem zazwyczaj tak rozbudowanych systemów kadr do obsługi pracowników, jak duże przedsiębiorstwa, które do programu wchodziły pod koniec ubiegłego roku. Stąd też proces jest dla nich czymś skomplikowanym i dodatkowe pół roku na jego wdrożenie jest bezcenne.

Przeczytaj  Liczba osób ubezpieczonych w ZUS większa niż przed epidemią

Zresztą dzisiejsza sytuacja i tak już powoduje duże problemy. Spora grupa pracowników pracuje zdalnie, ponadto trudno dziś mówić o możliwościach prowadzenia wśród pracowników kampanii informacyjnych. Z badań przeprowadzonych przez Agencję Badawczą PBS na początku marca wynika, iż ponad 2/5 pracodawców zobowiązanych do wprowadzenia PPK od 1 lipca 2020 roku nie rozpoczęło jeszcze rozmów w pracownikami.

Tymczasem to właśnie w porozumieniu z pracownikami pracodawca powinien wybrać instytucję finansową do prowadzenia PPK.

Obecnie będziemy mieć do czynienia z nałożeniem się terminów wprowadzenia PPK w życie dla II i III fazy (pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników zgodnie z przesunięciem terminu oraz pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników, zgodnie z ustawą). Jednakże zdaniem instytucji finansowych obsługujących PPK, nie będzie to stanowiło problemu.

Czy zatem warto obecnie poczekać z wprowadzeniem programu PPK?

Zasadniczo należy do tematu podchodzić z rozsądkiem. Ci pracodawcy, którzy zakończyli już rozmowy z pracownikami, mogą obecnie skorzystać z nowej usługi, wprowadzonej przez niektóre instytucje finansowe, polegającej na możliwości telefonicznego zawierania umów o zarządzanie planami.

Generalnie pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników, którzy jeszcze nie dopełnili formalności związanych z wprowadzeniem programu PPK, otrzymają:

  • wydłużenie czasu na wybór instytucji finansowej, w tym na zawarcie porozumienia w zakresie wyboru instytucji finansowej z zakładowymi organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych
  • wydłużenie czasu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową
  • wydłużenie czasu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową
  • przesunięcie terminu pierwszych wpłat do PPK

Należy jednocześnie pamiętać, iż późniejsze wprowadzenie programu oznacza późniejsze rozpoczęcie oszczędzania dla pracowników.

Jakim powodzeniem cieszy się obecnie program PPK?

Otóż ocen można dokonywać na bazie doświadczeń przedsiębiorstw dużych (zatrudniających ponad 250 pracowników), które wprowadzały go w życie jesienią ubiegłego roku. Do PPK przystąpiło 39% z ogółu 3 mln uprawnionych osób. Z kolei włącznie z uczestnikami Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), partycypacja w obu programach wyniosła 41%.

Przeczytaj  Niższe odprawy pracownicze w czasie epidemii

Obecnie, po zrównaniu terminów wprowadzenia programu dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz od 20 do 49 pracowników na koniec bieżącego roku, ta sytuacja dotyczyć będzie około 78 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudniających około 3,7 mln osób.

W ostatniej turze przystąpienia do PPK, w pierwszym półroczu 2021 roku, przystąpią jednostki sektora finansów publicznych. Z danych PFR wynika, iż jest ich około 83 tysiące i zatrudniają one 5,7 mln osób.

Program PPK jest dziś oceniany jako ciekawy benefit pracowniczy, gdyż oszczędności tutaj zgromadzone jedynie w 42% pochodzą od pracownika, natomiast reszta to wpłaty pracodawcy oraz budżetu państwa.

By z kolei lepiej i skuteczniej promować ideę programu PPK, PFR uruchomił w roku ubiegłym program „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”, w którym promuje i wyróżnia takich pracodawców, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w PPK, aktywnie budując bezpieczeństwo finansowe pracowników. Wśród liderów są takie przedsiębiorstwa, u których od 70 do 80% załóg zdecydowało się na uczestniczenie w tym powszechnym programie. Laureatami pierwszej edycji zostało 9 pracodawców, jednakże plany na ten rok są takie, by uhonorować kilkunastu.

Sama rola pracodawcy we wdrażaniu PPK uwidacznia się w dwóch wymiarach. Pierwszy to fakt, iż pracodawca jest podstawowym źródłem wiedzy dla pracownika, stąd też dostarczanie rzetelnych informacji na ten temat jest niezwykle ważne. Z kolei drugi wymiar odpowiedzialności pracodawcy dotyczy tego, na ile zaangażuje się on w program PPK. Mówiąc wprost, czy będzie on pracowników zachęcał, zniechęcał, czy też pozostanie neutralnym.

Podsumowując, program PPK jest wdrażany w Polsce od roku ubiegłego. Na przykładzie dużych przedsiębiorstw widać, iż zainteresowanie programem jest dość spore. W roku obecnym mieliśmy mieć do czynienia z dwoma turami przystąpienia do niego kolejnych grup pracodawców. Jednakże wskutek epidemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń dobrze się stało, iż kwietniowe i majowe terminy zostały przesunięte na koniec roku. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się pracodawców do wprowadzenia programu.