7,0%, 6,8% i... - KS Service
+
KSSERVICE

7,0%, 6,8% i…

7,0%, 6,8% i…
27/10/2017

7,0%, 6,8% i…

Wsierpniu stopa bezrobocia wyniosła 7,0%. We wrześniu zmalała do6,8%. Jak będzie w październiku? Najprawdopodobniej tak samodobrze.

Specjaliściprzewidują, że listopad i październik oznaczać będzie minimalnywzrost, ale na koniec roku powinniśmy odnotować bezrobocie napoziomie około 7,0%, czyli wciąż rekordowo niskie w skalikilkunastu lat. Statystyki poprawiają się dziewiąty miesiąc zrzędu. Rok zaczęliśmy od 8.6% w styczniu.

Aktualnienajniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim, 4%,natomiast najwyższe w warmińsko-mazurskim – ukształtowane na12%. Stanisław Szwed, wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy iPolityki Społecznej zapewniał niedawno, że toczą się prace zmierzające do usprawnienia procesu zatrudnianiapracowników z zagranicy. Ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców,dla których nasz rynek pracy jest wciąż bardzo interesujący.Jednocześnie pracodawcy uważniej niż kiedyś zwracają swojąuwagę w stronę pracowników powyżej 50. roku życia, a takżeosoby poniżej 30 – stki, którzy mogliby łączyć naukę z pracąna niepełne etaty

Wczwartek minister Elżbieta Rafalska powiedziała: – Nikt dzisiaj niema najmniejszej wątpliwości, że mamy rynek pracownika.

Takteż właśnie jest – to nie pracodawcy narzucają swoje warunki,przebierając w dużej ilości kompetentnych kandydatów, ale corazczęściej robią to pracownicy. Zmniejszające się bezrobociezmienia rynek w coraz szybszym tempie. Rosną zarobki i liczbabenefitów, którymi kusi się już nie tylko nowych pracowników,ale i tych będących zatrudnionych. Pracodawcy zrozumieli, że bezdbania o wykwalifikowaną kadrę prędzej czy później zacznie sięją tracić. 2018 rok, ku uciesze pracobiorców, zapowiada siępodobnie.

Przeczytaj  Rady pracowników do zmiany