Agencje pracy tymczasowej pomogą w sprowadzaniu medyków z zagranicy - KS Service
+
KSSERVICE

Agencje pracy tymczasowej pomogą w sprowadzaniu medyków z zagranicy

Agencje pracy tymczasowej pomogą w sprowadzaniu medyków z zagranicy
22/12/2020

Agencje pracy tymczasowej pomogą w sprowadzaniu medyków z zagranicy

Okazuje się, iż agencje pracy tymczasowej będą pomagać w sprowadzaniu medyków z zagranicy. Jednakże wiąże się to z pewnymi wątpliwościami ekspertów. Mianowicie dotyczą one braku wpływu na dobór personelu i niepewności odnośnie właściwej weryfikacji kompetencji specjalistów.

W jaki sposób agencje pracy tymczasowej mają wspomóc sprowadzanie medyków w zagranicy?

Otóż w Senacie RP trwają obecnie prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. I jedną z procedowanych zmian, wprowadzonych pod obrady przez posłów, jest możliwość pozyskiwania do pracy lekarzy, pielęgniarek czy też ratowników medycznych poprzez agencje pracy tymczasowej.

Jednocześnie w zapisach projektu wskazano, iż to podmiot leczniczy będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem udzielania świadczeń medycznych przez personel zatrudniony w ten sposób.

Pomysł ten budzi sporo wątpliwości, tym niemniej, zdaniem rządzących, placówki medyczne (w tym szpitale tymczasowe) nie mają technicznych możliwości zatrudnienia personelu medycznego bezpośrednio. Stąd pomysł, by w tym celu skorzystać z pomocy wykwalifikowanych w tym względzie podmiotów.

Eksperci oceniają ten pomysł jako zaskakujący, ma on już jednak grono zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Co zatem wzbudza wątpliwości w tym względzie?

Najwięcej wątpliwości dotyczy możliwości pozyskiwania przez agencje pracy tymczasowej personelu w zakresie kadr medycznych. Jak bowiem zauważa doktor Anna Reda-Ciszewska z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona do wykonywania pracy nieskomplikowanej, zazwyczaj fizycznej, do której nie potrzeba większego przeszkolenia.

Poza tym, na co zwraca uwagę Krzysztof Granat z Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k., pracownika tymczasowego nie można zatrudniać do wykonywania prac niebezpiecznych. Stąd też nie wiadomo jak podchodzić do tego tematu w kontekście zatrudniania osób do walki z epidemią.

Samo bowiem pojęcie warunków szkodliwych w ujęciu prawnym określone jest w rozporządzeniu tworzonym na potrzeby określenia uprawnień do wcześniejszej emerytury. Wprawdzie w wykazie aktualnie tam zawartym nie ma pracy ratownika medycznego lub lekarza, jednakże w ujęciu potocznym praca ta, szczególnie na oddziałach covidowych, jako narażająca pracownika na intensywne działanie czynników biologicznych, bez wątpienia jest pracą niebezpieczną.

Przeczytaj  Emerytura, a dodatkowa rekompensata

Co jeszcze wzbudza wątpliwości w kontekście pracowników tymczasowych z zakresu kadr medycznych?

Otóż w opinii wielu ekspertów istnieje całkiem realne niebezpieczeństwo, iż placówka medyczna nie będzie miała żadnego wpływu na to, kto zostanie przysłany do niej do pracy. Jak bowiem zauważa Krzysztof Granat, procedura będzie taka, iż placówka medyczna zgłasza zapotrzebowanie na konkretną liczbę pracowników, określając stanowisko i wymagania. Jednocześnie nie ma już wpływu na wybór konkretnego pracownika.

Z drugiej strony należy pamiętać też i o tym, iż agencje pracy tymczasowej dysponują przy procesie rekrutacji pracowników takimi samymi narzędziami, jak inni prowadzący rekrutacje pracodawcy. Tym samym cały proces rekrutacji personelu specjalistycznego powinien być prowadzony dokładnie i drobiazgowo.

Sceptycznie do pomysłu odnoszą się też przedstawiciele samorządu lekarskiego. Zdaniem Rafała Hołubickiego, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, zaangażowanie agencji pracy tymczasowej w proces rekrutacji zagranicznych medyków może być kolejnym przykładem pójścia na ilość, a nie jakość. Ma on bowiem wątpliwości czy podmioty specjalizujące się dotąd w pozyskiwaniu pracowników do prac fizycznych sprawdzą się na polu oceny kompetencji kadr medycznych.

A jak kadra zarządzająca szpitalami i placówkami medycznymi odnosi się do współpracy z agencjami pracy tymczasowej?

Otóż generalnie większość szpitali do tej pory nie korzystała z usług agencji pośrednictwa pracy i raczej nie ma takich zamiarów. Wyjątkiem w tym względzie jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, który za pośrednictwem Mirosława Ochyry, swojego rzecznika prasowego, stwierdza:

„Jako podmiot nadzorujący powstawanie szpitala tymczasowego w Opolu korzystamy z usług agencji pracy tymczasowej już od dwóch miesięcy. I chwalimy ją sobie. Traktujemy ją jako kolejny kanał komunikacyjny, dzięki któremu możemy zatrudnić wystraczającą liczbę personelu potrzebnego do opieki nad chorymi. Co więcej, czekamy również na odpowiedź w sprawie pozyskania tą drogą również lekarzy spoza UE. Na ten moment, zgodnie z deklaracjami naszych współpracowników, istnieje szansa na nawiązanie współpracy z ok. 20. Jednak to dopiero etap rozmów i kwalifikacji, więc za wcześnie, żeby mówić o konkretach i finalnym podpisywaniu umów o pracę.”

Przeczytaj  Dodatkowe kontrole z uwagi na epidemię

W tym kontekście profesor Arkadiusz Sobczyk, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii A.Sobczyk i Współpracownicy, rozwiązanie z wykorzystaniem agencji pracy tymczasowej do zapewnienia kadr medycznych spoza UE zostało dobrze przemyślane, a korzystne jest chociażby przesunięcie odpowiedzialności na szpital, w miejsce agencji. W tym względzie to podmiot leczniczy wykonuje zadania publiczne, musi więc za nie ponosić odpowiedzialność. Poza tym to on kieruje pracą personelu medycznego, a agencja pracy tymczasowej jedynie jest kwalifikowanym pośrednikiem.

Konsekwencją takiego rozwiązania będzie sytuacja, gdy praca za pośrednictwem agencji naśladować będzie zwykłą umowę o pracę. Obecnie bowiem w przypadku błędu medycznego odpowiedzialności nie ponosi lekarz, który udziela pacjentowi świadczeń w ramach zawartej ze szpitalem umowy o pracę, lecz właśnie owa placówka medyczna. Jak zauważa doktor Michała Kacprzak, radca prawny z Kancelarii Raczkowski, to w żaden sposób nie zmieni sytuacji pacjenta, gdyż możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń nie zmieni się.

Gdyby natomiast odpowiedzialność została pozostawiona po stronie agencji pracy, wówczas pacjent pozostawałby w niepewności, jaki status ma jego lekarz i finalnie kto ponosi odpowiedzialność za ewentualny błąd medyczny. To z kolei powodowałoby, iż pacjent przed poważną operacją chciałby ustalenia statusu lekarza.

Poza tym również prawa kadry medycznej zatrudnionej przez agencję pracy pozostaną zachowane. Zastosowanie znajdzie bowiem tutaj ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która gwarantuje określone prawa osobom zatrudnionym w ten sposób.

Podsumowując, wykorzystanie agencji pracy tymczasowej do zatrudniania kadr medycznych dla placówek medycznych, pomimo pojawiających się wątpliwości, wydaje się jednak trafionym pomysłem. Ta grupa podmiotów dysponuje bowiem doskonałą wiedzą, jak i bazą danych o osobach spoza Polski, które mogłyby w stosunkowo krótkim czasie znaleźć zatrudnienie w Polsce w tym sektorze. Przykład owocnej współpracy szpitala z Opola powinien stanowić tutaj dobry wzór, iż można z takiej współpracy wyciągnąć całkiem spore korzyści.