Business Meeting & Mixer w Brzegu Dolnym - KS Service
+
KSSERVICE

Business Meeting & Mixer w Brzegu Dolnym

Business Meeting & Mixer w Brzegu Dolnym
27/09/2016

Business Meeting & Mixer w Brzegu Dolnym

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w stylowych salach hotelu Best Western w Brzegu odbyło się spotkanie Business Meeting & Mixer, którego uczestnikami byli przedstawiciele firm działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy zrzeszone w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej.

Spotkanie rozpoczęło się 1,5 godzinną częścią informacyjną poświęconą  sprawom związanym z funkcjonowaniem SSE. Pani Małgorzata Włochal – Project manager w Biurze Obsługi Inwestora – przedstawiła strukturę i organizację WSSE, procedury i warunki ubiegania się o zezwolenie i dofinansowanie oraz rozległe formy wsparcia proinwestycyjnego. W kolejnej części spotkania Pan Michał Klimczak – doradca podatkowy w firmie KPMG – w swojej prelekcji zwrócił uwagę na kwestię podejmowania decyzji związanych z rozpoczęciem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz w pierwszych latach korzystania ze zwolnienia, oraz przywołał praktyczne doświadczenia inwestorów. Część informacyjną zakończył Pan Andrzej Kulpa – prezes firmy KS Service – który przedstawił symulację struktury demograficznej Polski oraz prognozy dostępności pracowników w perspektywie najbliższych 10 lat, a także rekomendowane strategie dla działów HR, udzielając odpowiedzi na pytanie – jak do nadchodzących zmian się przygotować?

Po części informacyjnej goście zostali zaproszeni do restauracji hotelu, gdzie mogli nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Przeczytaj  Nowe zasady kas zapomogowo-pożyczkowych