Czy na zwolnieniu lekarskim możesz pracować? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy na zwolnieniu lekarskim możesz pracować?

Czy na zwolnieniu lekarskim możesz pracować?
10/01/2017

Czy na zwolnieniu lekarskim możesz pracować?

L-4 to oświadczenie lekarskie potwierdzające, iż nie jesteśmy zdolni do pracy, a także jest podstawą roszczeń o świadczenie chorobowe. Co nam grozi, jeśli w trakcie jego trwania podejmiemy się obowiązków pracowniczych?

 Założeniem zwolnienia lekarskiego jest odpoczynek, wyzdrowienie i nabranie sił do dalszego wykonywania pracy, zaś świadczenia chorobowe mają być rekompensatą za utracone wynagrodzenie. To sprawia, że obligatoryjnie pracownik powinien stosować się do zaleceń lekarza i czynić starania, by nic nie przedłużyło jego pobytu na zwolnieniu.

Na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa, osoba ubezpieczona, wykonująca pracę zarobkową w trakcie zwolnienia lekarskiego, traci prawo do zasiłku chorobowego. Obojętnie czy wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia, o pracę czy o dzieło.

Należy również pamiętać, że pracodawca i ZUS mają prawo dokonać kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim – może być ona przeprowadzona niemalże wszędzie. W miejscu wykonywania dodatkowej pracy, a nawet w domu. Twój przełożony może także do ciebie zadzwonić. Pracodawca ma uprawienia, by to uczynić w ciągu pierwszych 33 dni zwolnienia, które opłaca zakład pracy, zaś ZUS może to uczynić od 34 do 182 dni choroby.

Jeśli odkryte zostanie, że nie stosujesz się do poleceń lekarza, a L4 traktujesz jak urlop, to pracodawca może pozbawić cię wynagrodzenia, a nawet rozwiązać stosunek pracy. Za niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego może zostać uznane nawet uczestnictwo w kursie językowym czy wizyta u rodziny, jeśli zaleceniem lekarza było przebywanie w domu. Również praca w innym miejscu zatrudnienia, a także niepoddanie się wymaganej rehabilitacji, w celu przedłużenia czasu dochodzenia do zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, że po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego najpóźniej drugiego dnia choroby musisz o tym poinformować pracodawcę, natomiast dostarczyć je nie później niż siedem dni od daty wystawienia przez lekarza. Jeśli zwolnienie dostarczysz po tym czasie, to będzie skutkować to obniżeniem wynagrodzenia o ¼. W czasie choroby otrzymasz zasiłek choroby lub wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% średniej pensji wyliczonej z ostatnich 12 miesięcy pracy w firmie. Pełną pensję otrzymasz, jeśli zwolnienie związane jest z chorobą w czasie ciąży lub wypadku w pracy.

Przeczytaj  Brak pozwoleń na pracę dla niektórych cudzoziemców