GUS podaje, że bezrobocie jest jeszcze niższe! - KS Service
+
KSSERVICE

GUS podaje, że bezrobocie jest jeszcze niższe!

GUS podaje, że bezrobocie jest jeszcze niższe!
26/07/2017

GUS podaje, że bezrobocie jest jeszcze niższe!

Nastąpiła mała zmiana w kwestii informacji podawanych poprzednio przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Według GUS stopa zarejestrowanego bezrobocia na koniec czerwca jest jeszcze niższa i wynosi rekordowe 7,1%. Ostatnio tak niewielka występowała 26 lat temu, kiedy rzeczywistość w Polsce kształtowała się na zupełnie innym poziomie…

Aktualnie w Polsce mamy 1,15 miliona bezrobotnych, choć miesiąc wcześniej było to 1,20 miliona. Jeśli nie nastąpią jakieś niespodziewane zmiany, to według analityków już niedługo ta liczba zejdzie na poziom już tylko setek tysięcy osób pozostających na tak zwanym bezrobociu.

Bezrobocie spadło w każdym województwie. Najbardziej zmniejszyło się w warmińsko – mazurskim, o 0,6%, a także w lubuskim i zachodniopomorskim, o 0,5%.

W skali roku najbardziej odczuwalne zmiany dotknęły województwo świętokrzyskie, ze spadkiem stopy o 2,2%. Najmniej w wielkopolskim – o 1,1%. Należy przy tym jednak wziąć pod uwagę, że wynik jest wynikowi nierówny. Choćby wspomniane województwo wielkopolskie jest jednocześnie miejscem, gdzie panuje najniższe bezrobocie. Kształtuje się ono na poziomie 4,2%. W warmińsko-mazurskim, wspominanym wcześniej jako to, w którym zanotowano najwyższy spadek w czerwcu, jest ono jednocześnie rekordowo wysokie – 12,1%.

Przypominamy, że stopa bezrobocia jest procentowym udziałem liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Przeczytaj  Rząd w Polsce oraz Unia Europejska zmieniają minimalne wynagrodzenie