Jak odmówić pracownikowi podwyżki? - KS Service
+
KSSERVICE

Jak odmówić pracownikowi podwyżki?

Jak odmówić pracownikowi podwyżki?
19/06/2020

Jak odmówić pracownikowi podwyżki?

Pracownicy mogą ubiegać się o podwyżkę z wielu powodów. Nabycie nowych kompetencji czy długi staż pracy to tylko niektóre z przykładów. Niestety czasami pracodawca nie może lub nie chce zaproponować wyższego wynagrodzenia. Taki komunikat powinien jednak przekazać we właściwy sposób.

Gdy firmy nie stać na podwyżkę…

Istnieją przypadki, w których pracownik zasługuje na podwyżkę, jednak aktualna sytuacja firmy lub panująca na rynku koniunktura uniemożliwiają pracodawcy podwyższenie jego pensji. Warto wówczas otwarcie poinformować o tym podwładnego. Należy zapewnić go o tym, że brak podwyżki nie wynika ze złej woli przedsiębiorcy, lecz podyktowany jest panującymi okolicznościami. Zaprezentowanie faktów pozwoli uniknąć niedomówień i pokaże zatrudnionemu, że jego przełożony podchodzi do niego z dużą dozą szacunku i zaufania.

Jeżeli pracownicy zasługują na podwyżkę, a firmy nie stać na tak duży wydatek, alternatywą dla wyższego wynagrodzenia mogą być atrakcyjne benefity pozapłacowe. Ich wykupienie wiąże się z mniejszymi kosztami poniesionymi przez pracodawcę, jednak może przynieść podwładnym równie wiele satysfakcji. Ciekawym rozwiązaniem są np. dodatki do pensji proponowane przez firmę Edenred. Wyróżniają się dużą elastycznością, dlatego stanowią doskonały sposób na zmotywowanie pracowników bez konieczności podnoszenia ich zarobków. Informacje na temat dostępnych benefitów można znaleźć na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem https://www.edenred.pl/.

Jak zorganizować spotkanie dotyczące odmowy podwyżki?

Bez względu na to, czy pracodawca nie może czy nie chce przyznać pracownikowi podwyżki, powinien go o tym poinformować w stosowny sposób. Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie indywidualnego spotkania z konkretnym podwładnym. Powinno odbyć się w prywatnym miejscu w biurze – pozostali współpracownicy nie muszą wiedzieć, że pracodawca właśnie odmawia komuś podwyżki. Taka sytuacja mogłaby być niekomfortowa dla wszystkich stron.

Podczas rozmowy z podwładnym warto od razu poinformować go o swojej decyzji. Nie należy przedłużać takiego spotkania, które już samo w sobie stresuje pracownika. Informując o odmowie podwyżki, warto krótko uzasadnić swoją decyzję. Jeżeli spowodowana jest ona niewystarczającym budżetem firmy, należy powiedzieć o tym wprost. W sytuacji, w której odmowa wynika ze zbyt małej efektywności i wydajności pracownika, również można do tego nawiązać. Nie należy jednak skupiać się na samych negatywach, aby nie zniechęcić podwładnego do angażowania się w swoje obowiązki.

Przeczytaj  Strona internetowa jak przedstawiciel handlowy

Jak zakończyć rozmowę, podczas której odmawia się podwyżki?

Nawet jeśli odmawia się podwyżki, warto w inny sposób docenić pracownika, który chciał ją otrzymać i zachęcić go tym samym do dalszej pracy. Spotkanie, podczas którego przekazuje się te mało przyjemną informację, powinno zatem zakończyć się możliwie jak najbardziej pozytywnie. Można na przykład wyrazić wdzięczność za codzienne starania podwładnego i nadzieję, że w przyszłości zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe.