Jaka jest pozycja kobiet na rynku pracy? - KS Service
+
KSSERVICE

Jaka jest pozycja kobiet na rynku pracy?

Jaka jest pozycja kobiet na rynku pracy?
29/10/2016

Jaka jest pozycja kobiet na rynku pracy?

Instytut Badawczy Randstad w drugiej połowie roku przedstawił wyniki raportu z 25. edycji badania Monitora Rynku Pracy.

Badaniejest przeprowadzane co kwartał, a biorą w nim udział respondenci z33 krajów Europy, Azji, Australii, a także Ameryki Północnej iPołudniowej. Realizowane jest ono wśród pracujących respondentóww wieku od 18 do 65 lat.W Polsce do obecnej edycji przebadanych zostało 829 osób, z czego po połowie były to kobiety imężczyźni. Sprawdzana,między innymi, była pozycja kobiet na rynku pracy, gdzierozpatrywane były szanse konkurowania z mężczyznami i udział wstanowiskach kierowniczych. 

Według wyników 2/3 pracodawców jestpłci męskiej, w których zespołach głównie pracują mężczyźni.Procentowo mężczyźni częściej kierują innymi mężczyznami, niżkobietami. W procentach przewaga ta wynosi 79% do 58%. Kobietynatomiast zazwyczaj kierują młodszym personelem. W grupie 18-24 lat42% przełożonych to kobiety. Wciąż, co niezmienne od lat,większość respondentów woli, gdy mężczyźni sprawują kierowniczestanowiska. 3/4 badanych preferuje mężczyznę szefa i nie maznaczenia czy pytana była o to kobieta, czy mężczyzna – również niezależnie od wieku osoby odpowiadającej na pytanie.

Największerezerwy w stosunku do przewodnictwa kobiet mają najstarsi respondenci.W porównaniu do innych krajów europejskich byliśmyblisko środka stawki w kategorii występowania kobiet jakoprzełożonych. W Japonii najwięcej badanych wspomniało oprzełożonym płci męskiej, natomiast najrówniejsza względem płcijest Szwecja. Onierówności szans przy poszukaniu pracy czy staraniu o awansprzekonanych jest 40% badanych, przy czymproblem widzi połowa kobiet i zaledwie co trzeci mężczyzna. Polskapod względem postrzegania równości płci jest piątym od końcaeuropejskim krajem. Najgorzej pod tym względem w Czech i naWęgrzech. Na drugim biegunie jest Holandia, Szwecja i WielkaBrytania. 

W Polsce aż 70% pracowników twierdzi, że mężczyźni sąpreferowani w trakcie rekrutacji. Nie ma natomiast żadnego problemuw kwestii równości płac. 74% kobiet i 78% mężczyzn uważa, iżpłeć nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Przeczytaj  Czy GPS w samochodzie służbowym narusza prawo do prywatności