Kobiety przed monitorami już osiem godzin dziennie!

Początek maja przyniósł kolejne zmiany dla kobiet w ciąży i karmiących - zaktualizowany został wykaz prac zabronionych ze względu na mogącą zaistnieć szkodliwość zdrowotną.

Na wykaz oczekiwano od sierpnia 2016 roku, kiedy też znowelizowany został artykuł 176. Kodeksu pracy, traktujący o zakazie wykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia matek karmiących, a także kobiet będących w ciąży.

Najbardziej istotna zmiana dotyczy pracy kobiet przed monitorami komputerowymi. Dotychczas mogły one pracować jedynie cztery godziny na dobę przy komputerze, a pracodawcy, którzy nie przestrzegali tego przepisu, musieli liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Nowelizacja zmienia ten przepis – czas pracy przed monitorami komputerowymi zostaje wydłużony do ośmiu godzin. Z zastrzeżeniem, że jednorazowy czas spędzany przed nimi nie może przekroczyć 50 minut. Po tym czasie kobietom należy się obligatoryjna 10 – minutowa przerwa odpoczynku od monitora.

Ważną informacją dla pracodawców jest to, że w związku z aktualizacją wykazu prac zabronionych dla kobiet w ciąży i karmiących, powinni oni zmienić treść regulaminów swoich przedsiębiorstw. Kodeks pracy nakazuje, by w regulaminach znajdowały się wspomniane wykazy. Pozostawienie starych wersji regulaminów skutkuje tym, że będą one nadal wiążące, a tym samym mniej atrakcyjne dla pracodawców. Regulamin przed nowelizacją gwarantuje pracownicom czterogodzinny czas pracy przed monitorami i tyle też tylko mogą pracować, póki nowy wykaz nie zostanie dołączony do regulaminu przedsiębiorstwa. W interesie pracodawców jest więc wprowadzić go jak najszybciej...