Kobiety przed monitorami już osiem godzin dziennie! - KS Service
+
KSSERVICE

Kobiety przed monitorami już osiem godzin dziennie!

Kobiety przed monitorami już osiem godzin dziennie!
06/05/2017

Kobiety przed monitorami już osiem godzin dziennie!

Początekmaja przyniósł kolejne zmiany dla kobiet w ciąży i karmiących -zaktualizowany został wykaz prac zabronionych ze względu na mogącązaistnieć szkodliwość zdrowotną.

Nawykaz oczekiwano od sierpnia 2016 roku, kiedy też znowelizowanyzostał artykuł 176. Kodeksu pracy, traktujący o zakaziewykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia matekkarmiących, a także kobiet będących w ciąży.

Najbardziejistotna zmiana dotyczy pracy kobiet przed monitorami komputerowymi.Dotychczas mogły one pracować jedynie cztery godziny na dobę przykomputerze, a pracodawcy, którzy nie przestrzegali tego przepisu,musieli liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Nowelizacja zmienia ten przepis – czas pracyprzed monitorami komputerowymi zostaje wydłużony do ośmiu godzin.Z zastrzeżeniem, że jednorazowy czas spędzany przed nimi nie możeprzekroczyć 50 minut. Po tym czasie kobietom należy się obligatoryjna 10 – minutowa przerwa odpoczynku od monitora.

Ważnąinformacją dla pracodawców jest to, że w związku z aktualizacjąwykazu prac zabronionych dla kobiet w ciąży i karmiących, powinnioni zmienić treść regulaminów swoich przedsiębiorstw. Kodekspracy nakazuje, by w regulaminach znajdowały się wspomniane wykazy. Pozostawienie starych wersji regulaminów skutkuje tym, że będąone nadal wiążące, a tym samym mniej atrakcyjne dla pracodawców.Regulamin przed nowelizacją gwarantuje pracownicom czterogodzinnyczas pracy przed monitorami i tyle też tylko mogą pracować, pókinowy wykaz nie zostanie dołączony do regulaminu przedsiębiorstwa.W interesie pracodawców jest więc wprowadzić go jak najszybciej…

Przeczytaj  Czy prawo pracy traktujemy w Polsce poważnie