Nie mam konta w banku, a pracodawca stanowczo tego żąda… - KS Service
+
KSSERVICE

Nie mam konta w banku, a pracodawca stanowczo tego żąda…

Nie mam konta w banku, a pracodawca stanowczo tego żąda…
19/09/2017

Nie mam konta w banku, a pracodawca stanowczo tego żąda…

W czasach szalejącej cyfryzacji, kiedy o statucie społecznym decyduje sprzęt elektroniczny, który posiadamy, a potężną część życia spędzamy w sieci internetowej, posiadanie konta bankowego wydaje się oczywistością. Czy rzeczywiście jednak tak jest?

Czy pracodawca ma prawo wymagać od nas posiadania konta? Czy rzeczywiście jego brak może być dla przedsiębiorstwa uciążliwe?

Nie, w żadnym wypadku pracodawca nie może kazać swoim podwładnym, by założyli prywatne konta bankowe. Gdyby to uczynił, to złamałby przepisy Kodeksu Pracy, narażając się jednocześnie na konsekwencje w postaci realnego zagrożenia wypłaty odszkodowania pracobiorcom, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat trzech. Te ostatnie, oczywiście, w przypadku wyjątkowych okoliczności, jak chociażby uporczywego namawiania czy nagminnego naruszania praw pracowniczych.

Pensję można wpłacić na konto bankowe, tylko jeśli pracownik wcześniej wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. W każdej też chwili może zmienić zdanie i zgłosić to kadrom w przedsiębiorstwie. Pracodawca ma obowiązek przystać na to i nie może też wywierać negatywnej presji, a także stosować jakiekolwiek reperkusje związane z tą decyzją. Mimo wszystko należy w takiej sytuacji pamiętać o umiarze. Jeśli zmiany decyzji następowałyby stosunkowo często, np. co miesiąc, co skutecznie dezorganizowałoby pracę przedsiębiorstwa i tym samym narażało właściciela na pracę, to może to stać się uzasadnioną przyczyną wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.

Konto bankowe zazwyczaj ułatwia pracę obu stronom współpracy, ale nie jest wymogiem, bez którego ta współpraca nie mogłaby istnieć. Nie pozwólcie, by to pracodawca wybierał formę waszego wynagrodzenia. Ta decyzja należy wyłącznie do was.

Przeczytaj  Choroba po wypadku przy pracy