Nowe obostrzenia dotyczące oświadczeń pracowników z Ukrainy! - KS Service
+
KSSERVICE

Nowe obostrzenia dotyczące oświadczeń pracowników z Ukrainy!

Nowe obostrzenia dotyczące oświadczeń pracowników z Ukrainy!
20/02/2017

Nowe obostrzenia dotyczące oświadczeń pracowników z Ukrainy!

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wprowadzała na polski rynek nowe warunki odnośnie zatrudnienia m.in osób z Ukrainy. Wejść w życie ma 1 lipca 2017 roku.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, iż resort nie zlikwiduje procedury oświadczeniowej, pozwalającej zatrudnić pracownika na okres sześciu miesięcy za pomocą zarejestrowania go w powiatowym urzędzie pracy. Ma to miejsce w przypadku obywateli sześciu państw – Ukrainy, Białorusi, Armenii, Rosji, Mołdawii i Gruzji.

Nowelizacja przewiduje jednak, iż minister pracy będzie mógł określić listę zawodów, w których świadczenia będą mogły dotyczyć też obywateli innych państw.

Złożenie wniosku nie będzie już bezpłatne. Maksymalna stawka nie będzie mogła być wyższa niż 10 procent minimalnego wynagrodzenia. Na tę chwilę będzie to kwota w wysokości 30 złotych. Możliwe, że ograniczy to liczbę wniosków składanych wyłącznie po to, aby umożliwić cudzoziemcowi przekroczenie strefy Schengen. Resort wymagać również będzie informacji zwrotnej czy pracownik rzeczywiście podjął zatrudnienie.

Oświadczenia nie będą też rejestrowane automatycznie, jak miało to miejsce dotychczas. Urząd zyska prawo odmowy jego wydania, jeśli wyczerpał się limit zgód na pracę, co zostanie najpewniej wprowadzone, lub pracodawca był wcześniej karany.

Limit zależeć będzie od aktualnych potrzeb rynku, możliwości urzędów, względów bezpieczeństwa, zapotrzebowania konkretnych województw i wielu innych obostrzeń. Podobne ograniczenia dotyczyć będą obcokrajowców z innych niż sześciu wyżej wymienionych krajów.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje także, iż oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą mogły dotyczyć tylko tych prac, do wykonywania których nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Ten rodzaj pozwolenia zostaje wprowadzony zgodnie z unijnymi ustaleniami. Zezwolenia na pracę sezonowe mają objąć turystykę, ogrodnictwo, rolnictwo. Z zastrzeżeniem, że każde państwo należące do Unii Europejskiej samo określi rodzaje zajęć, które zostaną objęte zezwoleniem. Te zezwolenia będą przyznawane maksymalnie na osiem miesięcy i ich uzyskanie będzie znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku świadczeń.

Przeczytaj  Sądy zaczynają dyscyplinować organ rentowy

Masz pytania dotyczące zatrudnienia pracowników z Ukrainy