Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Poziom ubóstwa? 918 złotych na osobę. Raport

Poziom ubóstwa? 918 złotych na osobę. Raport

Jaka jest osobista sytuacja materialna Polaków? Jak postrzegają problem ubóstwa? Ile jest w kraju osób ubogich? Co jest wyznacznikiem biedy? CBOS zaprezentował wyniki badania, które jest interesującą odpowiedzią na pytanie w jaki sposób myślimy o tym problemie.

Większość Polaków twierdzi, iż zna osoby ubogie. 19% respondentów wskazało, iż jedną lub dwie takie osoby, zaś aż 44% wymieniło większą ilość. 32%, czyli około 1/3 badanych, nie zna ani jednej takiej osoby, a czterech na stu samych siebie tak określa. W ciągu ostatnich 5 lat stopniowo coraz bardziej zmniejsza się odsetek osób, które deklarują, iż znają ludzi ubogich. 

Ankieterzy zbadali również ilu zdaniem respondentów przypada biednych na stu mieszkańców Polski. 27% z nich twierdzi, że stanowią oni nie więcej niż 10% badanych lub od 26% do 50% ogółu. 18% uważa, że na 100 mieszkańców Polski przypada od 11 do 25 ubogich. Mniej niż co dziesiąty respondent, czyli 9%, twierdzi, że ponad połowę Polaków należy zakwalifikować jako biednych.

Tym samym, według badanych, na 100 osób przypada średnio 28 osób biednych. 5 lat temu nastroje w społeczeństwie nie były dobre. Aż ¾ respondentów uważało, że sytuacja w Polsce będzie się pogarszała. Obecnie odnotowujemy rekordowo odmienne opinie. 34% badanych twierdzi, że w najbliższych latach biednych osób będzie coraz mniej, a 28% sądzi, że ich stan nie ulegnie zmianie. Co z pesymistycznie nastawionymi? W ciągu pięciu lat ich ilość spadła z 46% na 29%.

24% osób uważa, iż dochód w wysokości 1000 zł netto na osobę w rodzinie to poziom finansowy, od którego zaczyna się już ubóstwo. Za 500 zł optowało 14% respondentów, za 800 zł 9%, zaś za 1500 zł 7%. Średnią granicą ubóstwa, ustaloną według wszystkich odpowiedzi, jest 918 złotych. To tylko nieco więcej, niż 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2016. Jednocześnie 1/5 badanych deklaruje, iż zarabia poniżej tej kwoty.

Jak opisałby pan/i osobę biedną? Czy pana/i zdaniem osoba uboga, biedna, to ktoś, kto / kogo / komu:

Brakuje na jedzenie, musi czasem pożyczać na jedzenie – 95%

Brakuje na opłaty, ma kłopoty z regulowaniem bieżących rachunków – 94%

Nie ma pracy – 77%

Nie ma gdzie mieszkać – 75%

Największa część badanych uważa, że głównym czynnikiem utrudniającym wyjście z ubóstwa jest lenistwo i niechęć do podejmowania pracy, 56%, alkoholizm, 52%, a także niezaradność – 49%.  Bezrobocie zostało wymienione dopiero w piątej kolejności, na co zapewne ma wpływ fakt, iż mamy najniższy wskaźnik bezrobocia od 26 lat.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *