Praca. Zmieniamy jak leci!

Mijają lata, rynek pracy nieustannie ewoluuje, przynosząc nam decyzje, które ułatwiają nam poruszanie się po nim lub utrudniając funkcjonowanie w jego obrębach. Jedna kwestia pozostaje od jakiego czasu wciąż niezmienna – jesteśmy najbardziej otwarci na zmianę pracy w całej Europie.

"Monitor Rynku Pracy", Instytutu Badawczego Randstad, jest kwartalnym badaniem ankietowym, który swoim zasięgiem sięga już 33. kraje Europy, Azji, Australii, a także Ameryki Północnej i Południowej. Badanie realizowane jest wśród pracujących respondentów w wieku od 18 do 65 lat.W naszym kraju do obecnej edycji przebadanych w ten sposób zostało 829 osób, z czego po połowie były to kobiety i mężczyźni. Jeszcze w 2010 roku odsetek osób zmieniających pracę w Polsce wynosił 17% i nigdy później nie spadł poniżej tego wyniku. W bieżącym roku miały miejsca trzy badania, których wyniki prezentowały się następująco: 25% w pierwszym kwartale roku, 29% w drugim, natomiast najnowsze badanie wykazało, iż 26% respondentów swobodnie rotuje na rynku pracy. Ten wynik powoduje, iż jesteśmy krajem z najwyższą rotacją wśród państw europejskich. Za nami jest Wielka Brytania oraz Francja i Hiszpania. Średnia dla krajów europejskich to 23%.

Młodzi zmieniają najchętniej

46% pracowników deklarowało, iż do niedawnej zmiany pracodawcy przyczyniły się lepsze warunki zaproponowane przez innego pracodawcę. Drugą i trzecią najważniejszą przyczyną były osobiste pragnienie zmiany oraz zmiana z przyczyn osobistych. Najbardziej aktywni w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia byli respondenci w wieku 18 – 24 lat. Najmniej aktywne były osoby zatrudnione na umowę o pracę tymczasową oraz prowadzące działalność gospodarczą. W minionym kwartale 33% badanych szukało nowej pracy. Tym samym o 3% w stosunku do poprzedniego badania wzrósł odsetek aktywnie poszukujących zatrudnienia. Aż 75% respondentów jest przekonanych o tym, iż są w stanie znaleźć pracę podobną do wykonywanej w ostatnim półroczu. W tej materii od kilku lat trwa tendencja wzrostowa. W tym optymizmie przewodzimy wśród Europejczyków.Na drugim biegunie Węgrzy. Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że te pozytywne dla Polaków wyniki mogłyby ulec zmianie. Najbardziej o utratę pracy martwią się Grecy – wynik sięga aż 39%. Co zaskakujące, biorąc pod uwagę publikowane wyniki, na tle innych jesteśmy w środku stawki pod względem zadowolenia z wykonywania pracy. W podobny sposób odpowiadały zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najbardziej zadowoleni są Duńczycy.