Praca. Zmieniamy jak leci! - KS Service
+
KSSERVICE

Praca. Zmieniamy jak leci!

Praca. Zmieniamy jak leci!
29/10/2016

Praca. Zmieniamy jak leci!

Mijają lata, rynek pracy nieustannie ewoluuje, przynosząc nam decyzje, które ułatwiają nam poruszanie się po nim lub utrudniając funkcjonowanie w jego obrębach. Jedna kwestia pozostaje od jakiego czasu wciąż niezmienna – jesteśmy najbardziej otwarci na zmianę pracy w całej Europie.

„Monitor RynkuPracy”, Instytutu Badawczego Randstad, jest kwartalnym badaniemankietowym, który swoim zasięgiem sięga już 33. kraje Europy,Azji, Australii, a także Ameryki Północnej i Południowej. Badanierealizowane jest wśród pracujących respondentów w wieku od 18 do65 lat.W naszym kraju do obecnej edycji przebadanych w ten sposóbzostało 829 osób, z czego po połowie były to kobiety i mężczyźni.Jeszcze w 2010 roku odsetek osób zmieniających pracę w Polscewynosił 17% i nigdy później nie spadł poniżej tego wyniku. Wbieżącym roku miały miejsca trzy badania, których wynikiprezentowały się następująco: 25% w pierwszym kwartale roku, 29%w drugim, natomiast najnowsze badanie wykazało, iż 26% respondentówswobodnie rotuje na rynku pracy. Ten wynik powoduje, iż jesteśmykrajem z najwyższą rotacją wśród państw europejskich. Za namijest Wielka Brytania oraz Francja i Hiszpania. Średnia dla krajóweuropejskich to 23%.

Młodzi zmieniająnajchętniej

46% pracownikówdeklarowało, iż do niedawnej zmiany pracodawcy przyczyniły sięlepsze warunki zaproponowane przez innego pracodawcę. Drugą itrzecią najważniejszą przyczyną były osobiste pragnienie zmianyoraz zmiana z przyczyn osobistych. Najbardziej aktywni w procesieposzukiwania nowego zatrudnienia byli respondenci w wieku 18 – 24lat. Najmniej aktywne były osoby zatrudnione na umowę o pracętymczasową oraz prowadzące działalność gospodarczą. W minionymkwartale 33% badanych szukało nowej pracy. Tym samym o 3% w stosunkudo poprzedniego badania wzrósł odsetek aktywnie poszukującychzatrudnienia. Aż 75% respondentów jest przekonanych o tym, iż sąw stanie znaleźć pracę podobną do wykonywanej w ostatnimpółroczu. W tej materii od kilku lat trwa tendencja wzrostowa. Wtym optymizmie przewodzimy wśród Europejczyków.Na drugim biegunieWęgrzy. Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że tepozytywne dla Polaków wyniki mogłyby ulec zmianie. Najbardziej outratę pracy martwią się Grecy – wynik sięga aż 39%. Cozaskakujące, biorąc pod uwagę publikowanewyniki, na tle innychjesteśmy w środku stawki pod względem zadowolenia z wykonywaniapracy. W podobny sposób odpowiadały zarówno kobiety, jak imężczyźni. Najbardziej zadowoleni są Duńczycy.

Przeczytaj  Zasady zatrudnienia emeryta zaraz po nabyciu uprawnień w kontekście szkoleń bhp