Rewolucja w zawodach technicznych - KS Service
+
KSSERVICE

Rewolucja w zawodach technicznych

Rewolucja w zawodach technicznych
15/01/2022

Rewolucja w zawodach technicznych

Okazuje się, iż mamy do czynienia, wprawdzie z pełzającą, lecz jednak, rewolucją w zawodach technicznych. Jak bowiem wynika z badań Bergman Engineering, zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich w Polsce wynosi już 15-16%.

Jak zatem wygląda polski rynek pracy pod kątem zatrudniania kobiet na stanowiskach inżynierskich?

Biorąc pod uwagę dane Eurostatu okazuje się, iż w Polsce mamy najwyższy spośród dużych krajów europejskich odsetek kobiet pośród naukowców i inżynierów. Więcej od nas mają jedynie Litwa, Łotwa i Irlandia. Natomiast mniej od Polski specjalistek w ścisłych profesjach mają chociażby:

  • Wielka Brytania – 40%
  • Niemcy – 29%

Jak komentuje dane statystyczne Paulina Schodowska z Bergman Engineering, udział kobiet na rynku pracy będzie się stale zwiększał. Z raportu „Kobiety na Politechnikach 2021” wynika, iż już dziś 58% ogólnej liczby studentów w naszym kraju stanowią kobiety. Z kolei na uczelniach technicznych mamy już 36% kobiet, a na ściśle inżynierskich to 13%. Poza tym kobiety stanowią również 15% studentów kierunków informatycznych.

Przykładowo w koncernie SKANSKA co czwarty inżynier jest obecnie kobietą, a w Sushi & Food Factor, jednego z największych w Europie producentów dań gotowych – 80% inżynierskiej kadry zarządzającej stanowią kobiety.

Z kolei pośród inżynierów liczebnie dominują mężczyźni, jednak corocznie przybywa kobiet w informatyce i sektorze high-tech. I chociaż tempo zmian określić można pełzającym, to zmiany te są ciągłe i się dokonują. Jak zauważa Joanna Andziak-Grzywacz, dyrektor zakładu produkcyjnego Sushi & Food Factor, inicjatorami zmian nie są już tylko panie, ale również i przedsiębiorcy, zauważający, jak istotna jest umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się rynku, jak i różnorodność w prowadzeniu biznesu, co ma wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Opinie te znalazły również potwierdzenie w wypowiedziach uczestniczek panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan pod nazwą Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Zastanawiano się wówczas nad tym, jak przekonać kobiety do pracy w lepiej płatnych sektorach, tak zwanego STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Przeczytaj  Stopa bezrobocia wynosi już 7,4%!

Co jeszcze jest istotne w kontekście zainteresowania kobiet zatrudnieniem w branżach technicznych i inżynierskich?

Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska, zauważa potrzebę obalenia stereotypu, iż zatrudnienie w branżach technicznych i inżynierskich nie jest dla kobiet, bo one się do tego nie nadają.

Z kolei Agnieszka Olenderek z Volkswagen Poznań, przekonywała, iż kobiety, które wchodzą na rynek pracy, bądź na niego wracają, potrzebują impulsu. Poza tym należy również odczarować mit branży motoryzacyjnej jako typowo męskiej.

Dla przykładu Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes Polska podkreśliła, iż w fabryce Mercedesa w Jaworznie postawiono na aktywizację zawodową kobiet, gdyż obecnie w fabrykach nie są przecież potrzebne już muskuły. W tym kontekście w obecnym tak zwanym przemyśle 4.0 szczupła kobieta o wadze 50 kg może bez problemu obsługiwać 5-tonową maszynę. Technologia bowiem obecnie pomaga właśnie kobietom.

Zdaniem Pauliny Schodowskiej, szczególnie branża IT zaczyna zacierać różnice względem płci i jest bardzo otwarta na kobiety. Jednakże trend ten nie jest aż tak bardzo widoczny w innych sektorach gospodarki. Kobietom ciągle przeszkadzają utarte modele i stereotypy.

Z raportu McKinsey & Company wynika, iż kobiety stanowią 52% populacji Polski, tymczasem ich udział w rynku pracy wynosi 44%, Gdyby zatem w pełni wykorzystać potencjał kobiet, to PKB Polski mógłby być wyższy o 9%, co stanowiłoby równowartość prawie 300 mld zł rocznie.

Podsumowując, udział kobiet w branżach technicznych i inżynierskich systematycznie się zwiększa, tym niemniej tempo zmian mogłoby być znacznie większe. Kobiety stanowią dziś bowiem tę grupę społeczną, która nie jest w pełni wykorzystana na rynku pracy, będąc potencjalnie całkiem sporym ukrytym jego potencjałem. Wprawdzie jako kraj na tle Europy mamy jeden z najwyższych udziałów kobiet pośród naukowców i inżynierów, co jednak nie oznacza, iż na tym polu nie czeka nas jeszcze sporo pracy i wyzwań w przełamywaniu stereotypów.

Przeczytaj  „Brexit” zmusi do powrotu tysiące Polaków?