Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Rządowa strategia dla młodych pracowników

Rządowa strategia dla młodych pracowników

Rząd opracowuje strategię dla młodych pracowników. W jej ramach mowa jest o takich udogodnieniach dla osób młodych, jak darmowe dokumenty, bezpłatny wstęp do parków narodowych czy też dobrowolny ZUS dla młodych przedsiębiorców.

Jakie są zatem najważniejsze pomysły dotyczące rządowej strategii dla osób młodych?

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP opracowywana jest Strategia RP na rzecz młodego pokolenia. W tym zakresie w okresie od lutego do listopada 2021 roku trwały konsultacje ze środowiskami młodzieżowymi, a obecnie przedstawione uwagi są poddawane analizie.

Sama strategia dotyczyć będzie takich obszarów tematycznych, jak:

 • edukacja i szkolnictwo wyższe
 • rynek pracy i przedsiębiorczość
 • społeczeństwo obywatelskie i kultura
 • polityka społeczna
 • polityka prorodzinna i mieszkaniowa
 • zdrowie i sport
 • ekologia i klimat

Celem strategii jest powstanie konkretnych programów skierowanych do młodych ludzi.

W opracowanie owej strategii zaangażowany został między innymi pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, członkowie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz doradcy ministrów Rządu RP.

Nieoficjalnie usłyszeć można, iż na razie projekt strategii jest na etapie analiz i sprawdzania, które z jej elementów mają szansę uzyskać poparcie członków rządu, a jednocześnie na które znajdą się pieniądze w budżecie państwa. Przewiduje się, iż prace nad strategią potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Co zatem zawiera robocza wersja strategii dla młodego pokolenia?

Otóż jedna z propozycji zawartych w roboczej wersji strategii odnosi się do wprowadzenia darmowych dokumentów dla osób młodych. Okres młodzieńczy to przecież bardzo często czas wyrabiania pierwszych w życiu dokumentów urzędowych, takich jak paszport, prawdo jazdy czy też dowód rejestracyjny. Stąd też planowane jest wprowadzenie zasady, by osoby do 26 roku życia mogły bezpłatnie otrzymywać dokumenty urzędowe.

Kolejnym punktem rozważanym w strategii dla młodych jest bezpłatny wstęp do parków narodowych. Realizacja jednak tego postulatu winna być połączona z organizowaniem zajęć terenowych dla szkół i uczniów właśnie na terenie owych parków.

Innym pomysłem, niewątpliwie trudniejszym do zrealizowania i uzyskania akceptacji, jest chociażby dobrowolny ZUS dla osób do 30 roku życia czy też idea taniej działki budowlanej dla młodych. Autorzy propozycji związanej z działką uzasadniają, iż istnieje wiele gruntów na terenach gmin wiejskich, które można by zaoferować osobom młodym, spełniającym określone warunki, w rozsądnych, niskich cenach. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z korzyściami zarówno wizerunkowymi, jak i realnie zmniejszonym problemem dostępności mieszkań czy też dezurbanizacją.

Generalnie robocza wersja strategii dla młodych przewiduje powstanie takich elementów i poruszenie takich zagadnień, jak:

 • Karta Wolności Słowa w Internecie – ma to być potwierdzenie wolności słowa w Internecie jako punkt wyjścia do dalszych prac mających na celu uchronienie obywateli przed ograniczaniem wolności słowa, co przykładowo obecnie wprowadzają portale społecznościowe
 • Rzecznik Wolności Słowa – ma zostać powołany rzecznik, którego zadaniem będzie dbałość o możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych oraz światopoglądowych przez uczniów i studentów
 • Inkubator Wolności i Przedsiębiorczości – ma powstać nowy program do wsparcia organizacji pomagających w rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości i tworzeniu przestrzeni dla młodych osób
 • Sztafeta Wolności Międzypokoleniowej – program współpracy międzypokoleniowej, opartej na dialogu pomiędzy młodym, a starszym pokoleniem
 • Młodzieżowy Szczyt Wolności – organizacja służąca wszystkim, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą tematyką wolności

A jak roboczą wersję projektu strategii dla młodych oceniają eksperci?

Otóż eksperci dość krytycznie podchodzą do pomysłów z roboczej wersji strategii dla młodych. Zdaniem Moniki Fedorczuk, eksperta Konfederacji Lewiatan, oczywiście należy doceniać politykę celową, ukierunkowaną na rozwiązanie określonych problemów, jednak należy ją odróżnić od rozdawnictwa skierowanego na duże grupy społeczne. Generalnie strategia państwa wobec osób młodych powinna skupiać się na podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, by młode osoby mogły skutecznie konkurować na rynku pracy, a nie na dawaniu im kolejnych przywilejów.

W tym kontekście podkreślić bowiem należy, iż wyrobienie dokumentów czy też bilet wstępu do parku to nie są koszty zaporowe, a raczej okazjonalne. I kryterium wieku nie jest tutaj żadnym sensownym, już prędzej byłoby nim kryterium dochodowe.

W tym kontekście należy też wziąć pod uwagę fakt, iż póki co mamy tutaj do czynienia z wersją roboczą strategii, a nie gotowym dokumentem. Eksperci jednak uważają, iż osoby pracujące nad ową strategią z ramienia rządu powinny zdecydowanie lepiej przemyśleć to, co znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

Jak wskazuje profesor Irena E.Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do opracowania takiej strategii potrzebna jest rzetelna ekspertyza, tutaj nie wystarczy zadać pytanie młodzieży o ich oczekiwania. W tym kontekście jest bowiem wiele prac socjologicznych, jak i opracowań na temat młodego pokolenia, który winny być fundamentem budowania strategii państwa w tym zakresie.

Co jeszcze ma znaczenie w kontekście powstania strategii na rzecz młodego pokolenia?

Pamiętać należy również, iż potrzeby młodzieży kształtowane są przez system edukacji, który niestety obecnie pogłębia nierówności zamiast je wyrównywać. Warto zastanowić się nad takim zagadnieniem, jak odpowiednie przygotowanie młodych osób do wkraczania w dorosłość, w kontekście podejmowania pracy i zakładania rodziny w otoczeniu szybkich zmian technologicznych, rosnącej niepewności czy też zagrożeń klimatycznych. Poza tym pod uwagę wziąć warto taki aspekt, jak pogarszający się stan zdrowia osób młodych, w tym również w zakresie zdrowia psychicznego.

Tymczasem, jak zauważa profesor Irena E.Kotowska, z roboczej wersji projektu niewiele wynika, szczególnie w odniesieniu do powyżej określonych problemów. Natomiast dodawania takich elementów, jak darmowy wstęp do parków narodowych czy też bezpłatne dokumenty jest bezcelowe. Nie ma bowiem żadnej potrzeby rozdawania kolejnych przywilejów.

Natomiast bezwzględnie potrzebna jest dobra strategia dla młodego pokolenia, oparta na rzetelnym rozpoznaniu potrzeb i zagrożeń rozwojowych młodego pokolenia, stanowiąca niezbędne ogniwo w łańcuchu powiązań pomiędzy różnymi pokoleniami.

Podsumowując, niewątpliwie strategia dla młodego pokolenia jest bardzo potrzebna, jednak jej zakres wyłaniający się z roboczego projektu jest zdecydowanie zbyt mały. Obecna wersja strategii skupia się bowiem na rzeczach drobnych, wprowadzając kolejne przywileje, a pomija rzeczy fundamentalne dla rozwoju młodego pokolenia. Zdaniem ekspertów uchwalenie strategii w obecnie proponowanej formie nie przyczyni się do niczego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *