Stopa bezrobocia znowu w dół - KS Service
+
KSSERVICE

Stopa bezrobocia znowu w dół

Stopa bezrobocia znowu w dół
25/09/2017

Stopa bezrobocia znowu w dół

Według opinii większości specjalistów końcówka sezonu prac wakacyjnych miała spowodować, iż stopa bezrobocia za sierpień nie będzie już tak niska jak w ostatnich miesiącach. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Nieznacznie, ale jednak odnotowaliśmy kolejny spadek. Rejestrowane bezrobocie w Polsce to 7,0%. Równo rok temu wynosiło 8,4%.

Główny Urząd Statystyczny poinformował ponadto, iż pod koniec sierpnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 1 mln 136,1 tysiąca osób. Wynika z tego, że jest to o 3,9 tysiąca osób mniej, niż w ubiegłym miesiącu, a także o 210,7 tysiąca mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Co ciekawe, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu było na poziomie 6 mln 25,6 tysiąca osób, co oznacza że wyniosło o 4,6 procent więcej niż przed rokiem. Najbardziej odczuwalne w tym okresie było zwiększenie zatrudnienia w administrowaniu i działalności wspierającej, o 9,8%, zakwaterowaniu i gastronomii, o 9,3%, a także informacji i komunikacji, o 8,3%. Spadki zatrudnienia dotyczą przede wszystkim górnictwa i wydobycia, 3,6%, a także wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,5%.

Najwyższe bezrobocie notujemy w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie osiągnięto 12,0%. Najniższe jest w wielkopolskim – 4,1%.

To kolejny kłopot dla przedsiębiorców, którzy mają palący problem ze znalezieniem odpowiedniej, kompetentnej kadry pracowniczej. Rosnące potrzeby nie są zaspakajane przez obecnych bezrobotnych, a rotacja pozostałych pracobiorców jest za niska. Era walki o wyrywanie sobie kluczowych pracowników staje się coraz intensywniejsza. W październiku prognozowany jest kolejny spadek stopy bezrobocia.

Przeczytaj  Renta socjalna coraz wyższa