Umowa zlecenie – wyższa stawka godzinowa!

Wraz z nowym rokiem nadchodzą korzystne zmiany dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia.

Już od pierwszego stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzająca minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Od tego momentu wysokość wynagrodzenia winna zostać ustalona w ten sposób, by każda godzina wykonywania zlecenia nie była niższa niż minimalna wysokość stawki godzinowej. W 2017 roku będzie to 13 złotych. Płaca minimalna ma wynosić 2000 złotych brutto, czyli o 150 złotych więcej niż w 2016 roku. Oznacza to, że netto pracownik otrzyma około 1460 złotych.

Od nowego roku pracodawcy mają także obowiązek zapewnić pracownikom w pierwszym roku ich pracy, a zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, całość wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia. To kolejna korzyść dla pracowników, którzy obecnie nie mogą zarabiać mniej niż 80% płacy minimalnej.

13 złotych brutto za godzinę nie będzie dotyczyć wyłącznie osób pracujących na umowę zlecenie, ale także będących samozatrudnionym, czyli wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w naszym kraju lub innym, ale nie zatrudniającą żadnych pracowników.

Obecnie zazwyczaj umowy zawierane są nawet na kilka miesięcy, jednakże wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu zlecenia. Od 2017 roku ulegnie to zmianie. Wynagrodzenie będzie musiało być wypłacane co miesiąc i tylko w formie pieniężnej. Zleceniobiorca nie będzie też mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść je na inną osobę

Jeśli pracownik otrzyma wynagrodzenie niższe niż minimalna stawka godzinowa, to pracodawca zostanie zobligowany do zapłacenia kary grzywny.