Umowa zlecenie – wyższa stawka godzinowa! - KS Service
+
KSSERVICE

Umowa zlecenie – wyższa stawka godzinowa!

Umowa zlecenie – wyższa stawka godzinowa!
27/11/2016

Umowa zlecenie – wyższa stawka godzinowa!

Wrazz nowym rokiem nadchodzą korzystne zmiany dla osób pracujących napodstawie umowy zlecenia.

Jużod pierwszego stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 10października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,wprowadzająca minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramachumowy zlecenia. Od tego momentu wysokość wynagrodzenia winna zostaćustalona w ten sposób, by każda godzina wykonywania zlecenia niebyła niższa niż minimalna wysokość stawki godzinowej. W 2017roku będzie to 13 złotych. Płaca minimalna ma wynosić 2000złotych brutto, czyli o 150 złotych więcej niż w 2016 roku.Oznacza to, że netto pracownik otrzyma około 1460 złotych.

Odnowego roku pracodawcy mają także obowiązek zapewnić pracownikomw pierwszym roku ich pracy, a zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu,całość wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia. To kolejna korzyśćdla pracowników, którzy obecnie nie mogą zarabiać mniej niż 80%płacy minimalnej.

13złotych brutto za godzinę nie będzie dotyczyć wyłącznie osóbpracujących na umowę zlecenie, ale także będącychsamozatrudnionym, czyli wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanąw naszym kraju lub innym, ale nie zatrudniającą żadnychpracowników.

Obecniezazwyczaj umowy zawierane są nawet na kilka miesięcy, jednakżewypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu zlecenia. Od 2017roku ulegnie to zmianie. Wynagrodzenie będzie musiało byćwypłacane co miesiąc i tylko w formie pieniężnej. Zleceniobiorcanie będzie też mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia aniprzenieść je na inną osobę

Jeślipracownik otrzyma wynagrodzenie niższe niż minimalna stawkagodzinowa, to pracodawca zostanie zobligowany do zapłacenia karygrzywny.

Przeczytaj  Praca zdalna i jej nowy kształt