UPL-1 – jako możliwość podpisania deklaracji przez pełnomocnika - KS Service
+
KSSERVICE

UPL-1 – jako możliwość podpisania deklaracji przez pełnomocnika

UPL-1 – jako możliwość podpisania deklaracji przez pełnomocnika
27/03/2020

UPL-1 – jako możliwość podpisania deklaracji przez pełnomocnika

Administracja podatkowa zachęca do załatwiania jak największej ilości spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie. Szczególnie dla osób znajdujących się w grupach ryzyka, dobrym rozwiązaniem może okazać się wyznaczenie pełnomocnika do podpisywania i składania deklaracji podatkowych przez internet. Taką osobę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Można zrobić to listownie lub elektronicznie (online). Jak to zrobić?

Zasady pełnomocnictw i opłaty

Przygotowanie i złożenie deklaracji, powinno odbyć się na specjalnym formularzu – UPL-1. Usługa ta jest z założenia bezpłatna. Osobiste złożenie pełnomocnictwa dla kogoś nie podlega opłatom. Jednak jeżeli pełnomocnictwo będzie załatwiane w ramach usługi przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty za pełnomocnictwo zgodnie z zasadą nie uiszcza się od małżonka, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG, czy kontaktów z ZUS. Ważne też, iż w przypadku uiszczenia opłaty skarbowej przy akcie notarialnym u notariusza – drugi raz nie ma konieczności uiszczania opłaty. Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy, podany przez Centrum Obsługi Podatnika (nie jak wcześniej na różne rachunki bankowe gmin).

Budowa i funkcje formularza UPL-1

UPL-1 to formularz służący do przygotowania pełnomocnictwa, do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składa się on z 2 stron do wypełnienia. Podatnik powinien określić organ podatkowy, do którego się zwraca, wprowadzić swoje dane oraz dane pełnomocnika, okres obowiązywania pełnomocnictwa oraz oświadczenie podatnika, że wymienioną osobę upoważnia do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pełnomocnikiem może być „zwykła” osoba fizyczna jak i profesjonalny podmiot, taki jak adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. W przypadku jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot zawodowy, należy obowiązkowo wypełnić również dane dotyczące jego siedziby.

Przeczytaj  Wskaźnik dobrobytu
UPL-1 – jako możliwość podpisania deklaracji przez pełnomocnika
Laptop mockup on a wooden table

Jak złożyć formularz?

Formularz UPL-1 należy złożyć co najmniej jeden dzień przed złożeniem deklaracji przez pełnomocnika. Rekomendowane jest jednak złożenie go co najmniej kilka dni wcześniej.

Formularz można przygotować w formie pisemnej i osobiście złożyć w urzędzie (co obecnie nie jest rekomendowanym rozwiązaniem) lub podpisać i nadać listem poleconym, pocztowego operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej. W takim wypadku warto zrobić to jednak z większym wyprzedzeniem tak, aby na pewno odpowiednie pełnomocnictwo dotarło do urzędu.

W formie elektronicznej formularz można złożyć, wybierając elektroniczną skrzynkę Ministerstwa Finansów – czyli urzędu właściwego do obsługi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Formularz można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z usług, zapewnianych przez profesjonalne programy komercyjne do przygotowywania druków i formularzy. Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), możliwe jest również w platformie elektronicznych usług epuap.