W nowym roku młodociani jeszcze młodsi - KS Service
+
KSSERVICE

W nowym roku młodociani jeszcze młodsi

W nowym roku młodociani jeszcze młodsi
20/12/2017

W nowym roku młodociani jeszcze młodsi

Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do tego, że nowy rok zazwyczaj niesie za sobą liczne zmiany formalno-prawne. Nie inaczej będzie i tym razem. W drugiej połowie 2018 roku dotyczyć to będzie zatrudniania pracowników młodocianych.

Najważniejsza zmiana dotknie wieku pracownika młodocianego. Aktualnie jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1 września 2018 roku młodocianym będzie już osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Młodociany może zawrzeć umowę tylko na czas określony. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy pracodawca zatrudnia większą ilość pracowników młodocianych – wtedy jednak może to uczynić na czas co najwyżej 36 miesięcy, czyli nie krócej niż czas kształcenia zawodowego. Wiąże się to z tym, że do 18. roku życia młody człowiek musi się stale uczyć, a czas kształcenia wlicza się do jego czasu pracy.

Poza drobnymi wyjątkami można zatrudniać tylko osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i są w stanie przedstawić świadectwo lekarskie potwierdzające, iż dana praca nie będzie zagrażała ich zdrowiu. Jeśli nie posiada on kwalifikacji zawodowych, to może być zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Warto wiedzieć, iż zatrudnienie tak młodej osoby w innym celu niż nauka zawodu, a bądźmy szczerzy, tak dzieje się najczęściej, to może to być tylko praca lekka. Pracodawca ma wtedy obowiązek odpowiedniego przeszkolenia pracownika.

W wieku do lat 16, młody pracownik może pracować maksymalnie 6 godzin na dobę, a powyżej 16 lat już 8 godzin na dobę. Wystarczy, że jednego dnia łączny czas pracy przekroczy 4,5 godziny, a pracownikowi będzie przysługiwać 30 minut przerwy. Pracodawca kategorycznie nie może zatrudniać takiej osoby do pracy w nocy.

Po okresie sześciu miesięcy stałej pracy młodemu pracownikowi będzie przynależeć 12 dni urlopu. Po roku 26 dni. Zmienia się to w przypadku osoby, która w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat. Wtedy ma prawo do 20 dni urlopu, jeśli uzyskał je przed ukończeniem 18 lat.

Przeczytaj  Więcej informacji w świadectwie pracy już od 1 czerwca

WAŻNE – pracodawco, pamiętaj udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych, to twój obowiązek!