Więcej informacji w świadectwie pracy już od 1 czerwca - KS Service
+
KSSERVICE

Więcej informacji w świadectwie pracy już od 1 czerwca

Więcej informacji w świadectwie pracy już od 1 czerwca
24/05/2017

Więcej informacji w świadectwie pracy już od 1 czerwca

Nowy projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej narzuca obowiązek wskazywania okresu wykonywania pracy tymczasowej w świadectwie pracy. Wchodzi on w życie już 1 czerwca tego roku.

Projekt związany jest z nowelizacją ustawy dotyczącej zatrudniania pracowników tymczasowych. Zgodnie z jednym z jej punktów pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na rzecz pracodawcy użytkownika przez 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy następujących po sobie. Bez wyjątku ile agencji skieruje go do pracy w tym jednym, konkretnym miejscu.

W związku z tym agencje będą musiały wskazywać w świadectwie pracy nazwy wszystkich pracodawców, do których kierują zatrudnionych, a następnie okresów czasu jakie w nich przepracowali. Dzięki temu ograniczy się do minimum ryzyko, iż przedsiębiorstwa, w komitywie z agencjami, będą naruszać limit zatrudnienia. Wystarczyłoby wtedy stwierdzić, iż nie posiadały wiedzy o wcześniejszym zatrudnieniu pracownika i tym samym swobodnie zatrudniać ich na dłuższy czas, niż pozwalają na to przepisy. Samo wydawanie świadectwa pracy również jest obowiązkiem leżącym po stronie agencji pracy tymczasowej – nie ma możliwości, by go nie otrzymać.

Nowością jest także rozporządzenie mówiące, iż jeżeli pracownik wystąpi do sądu pracy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, to pracodawca będzie mógł wydać nowe świadectwo w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia wyroku, a nie trzech, jak to było dotychczas.

W tymże świadectwie będzie też musiała widnieć informacja o orzeczeniu przez sąd poświadczenia przywrócenia pracownika do pracy czy przyznania mu odszkodowania w związku z działaniami wykraczającymi poza granicę prawa. Jak choćby w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca będzie musiał uwzględnić te informacje na wyraźne życzenie pracownika. W przypadku zawarcia ugody pracodawcę nadal obowiązuje termin siedmiu dni wydania nowego świadectwa – od terminu tego porozumienia.

Przeczytaj  Ulga z powodu COVID-19 tylko na bazie tarczy antykryzysowej