Wskaźnik dobrobytu

Najnowsze doniesienia mówią o sporym wzroście wskaźnika dobrobytu. Odbicie od ostatnich, gorszych miesięcy, pozwala porównać obecne wyniki do wartości z sierpnia ubiegłego roku.

Dobrobyt

Z ekonomicznego punktu widzenia, dobrobyt to stan wysokiego poziomu zaspokojenia różnorodnych potrzeb, zarówno tych bytowych, jak i kulturowych, społeczeństwa lub jednostki. Wykładnikiem tego, uważanym za najważniejszy, jest produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca kraju.

Miernik dobrobytu ekonomicznego

Miernik dobrobytu ekonomicznego (MEW) szacuje pieniężny poziom dobrobytu. By wyliczyć MEW należy zacząć od podziału PKB na trzy elementy, a następnie określić elementy uważane za korzyści. Podział PKB to wydatki konsumpcyjne, wydatki inwestycyjne i wydatki instrumentalne. Elementy korzystne to wielkość usług wytwarzanych przez dobra kapitałowe, wartość czasu wolnego, szacowana wielkość pracy w gospodarstwie domowym i wycena pozytywnych efektów zewnętrznych.

Miernik krajowego dobrobytu

Miernik krajowego dobrobytu jest zmodyfikowaną wersją MEW. Miernik czystego dobrobytu służy do pieniężnego szacunku poziomu dobrobytu.

Luty 2017

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało wysokość wskaźnika dobrobytu, który wzrósł w lutym bieżącego roku o blisko 2,6 pkt m/m. Mimo pozytywnych doniesień należy zachować powściągliwość w ocenie wzrostu. Raport mówi o konsekwencji skoku liczby pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników, co jest główną przyczyną skoku. Przez podniesienie stawki godzinowej wzrosła liczba pracowników zatrudnionych na umowę cywilną.

Mimo wyników porównywalnych do sierpnia ubiegłego roku należy liczyć się z możliwością spadku wskaźnika w najbliższych miesiącach. Spowodować to może wzrost cen, które obniżają siłę nabywczą gospodarstw domowych.